Προσωρινές αλλαγές στα ωράρια συναλλαγών στην αγορά forex

Η XM, ένας από τους δημοφιλέστερους forex brokers στην Ελλάδα, ενημερώνει τους επενδυτές ότι θα υπάρξουν κάποιες προσωρινές αλλαγές στα ωράρια συναλλαγών στην αγορά του forex κατά τη διάρκεια του Ιουνίου. Εορτασμοί και αργίες που θα λάβουν χώρα από τις 5 έως τις 16 Ιουνίου, όπως η αργία του Αγίου Πνεύματος, η ημέρα των Γενεθλίων της Βασίλισσας και η αργία Corpus Christi, θα επηρεάσουν τις ώρες συναλλαγών τις επόμενες ημέρες. Όπως είναι φυσικό, μετά το πέρας των αργιών, θα επανέλθει το κανονικό ωράριο συναλλαγών.

Οι αλλαγές στα ωράρια συναλλαγών του Ιουνίου

Οι αλλαγές στα ωράρια συναλλαγών στην αγορά του forex επηρεάζουν επιλεγμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα και φαίνονται στον παρακάτω πίνακα της XM:

Χρηματοοικονομικό μέσο 05/6 06/6
SWI20 Κλειστά Κανονικό ωράριο
SWI20Cash Κλειστά Κανονικό ωράριο
GER30 Κλειστά Κανονικό ωράριο
GER30Cash Κλειστά Κανονικό ωράριο
Airbus Κλειστά Κανονικό ωράριο
AllianzAG Κλειστά Κανονικό ωράριο
Adidas Κλειστά Κανονικό ωράριο
BayerAG Κλειστά Κανονικό ωράριο
BASFAG Κλειστά Κανονικό ωράριο
BMW Κλειστά Κανονικό ωράριο
Commerzbank Κλειστά Κανονικό ωράριο
Daimler Κλειστά Κανονικό ωράριο
DeutschBank Κλειστά Κανονικό ωράριο
DeutschPost Κλειστά Κανονικό ωράριο
E.ON Κλειστά Κανονικό ωράριο
Lufthansa Κλειστά Κανονικό ωράριο
DTTelekom Κλειστά Κανονικό ωράριο
DTBoerse Κλειστά Κανονικό ωράριο
SAP Κλειστά Κανονικό ωράριο
Siemens Κλειστά Κανονικό ωράριο
Volkswagen Κλειστά Κανονικό ωράριο
CreditSuiss Κλειστά Κανονικό ωράριο
Nestle Κλειστά Κανονικό ωράριο
Novartis Κλειστά Κανονικό ωράριο
UBS Κλειστά Κανονικό ωράριο

 

Χρηματοοικονομικό μέσο 12/6 13/6
AUS200Cash Άνοιγμα αργότερα 08:10 Κανονικό ωράριο

 

Χρηματοοικονομικό μέσο 15/6 16/6
POL20Cash Κλειστά Κανονικό ωράριο