Προσωρινές αλλαγές στην XM, εν όψει των βρετανικών εκλογών

Σήμερα, 8 Ιουνίου, διεξάγονται οι πρόωρες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια εξαιρετικά σημαντική πολιτική εξέλιξη, με οικονομικές προεκτάσεις, που ενδεχομένως επηρεάσει σημαντικά την αγορά του forex και βλάψει πολλές συναλλαγές. Άλλωστε, κατά τη διάρκεια των εκλογών – και ανάλογα με το αποτέλεσμα που ενδεχομένως προκύψει – είναι πιθανό να σημειωθεί ιδιαίτερα αυξημένη μεταβλητότητα, περιορισμένη ρευστότητα, μη κανονικά spreads και χάσματα τιμών σε αγορές νομισμάτων, εμπορευμάτων και μετοχών – ειδικά όσων σχετίζονται με το GBP.

Για αυτόν ακριβώς το λόγο, η XM ενημερώνει τα μέλη της πως θα προχωρήσει σε έκτακτα μέτρα, σε κάποιες προσωρινές αλλαγές που θα ισχύσουν έως την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα έκτακτα μέτρα της XM

Σύμφωνα με την ενημέρωση προς τα μέλη της, η XM σκοπεύει να προστατέψει τα μέλη της και την ίδια την εταιρεία από την αναμενόμενη ταραχή στην αγορά και έχει ήδη λάβει τα έκτακτα μέτρα, που ισχύουν από τις 18:00 το απόγευμα. Από αυτή την ώρα, έως τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας, το απαιτούμενο περιθώριο για όλες τις θέσεις (νέες και ή δη ανοιχτές) θα αυξηθεί προσωρινά στο 1% (με μόχλευση 100:1), για ζεύγη νομισμάτων που εμπεριέχουν το GBP, και στο 2% (με μόχλευση 50:1) για όλα τα CFD σε δείκτες μετοχών.

Λίγο μετά την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων, η XM θα καταργήσει τα προσωρινά μέτρα και οι απαιτήσεις περιθωρίου θα επιστρέψουν στα κανονικά επίπεδα. Τέλος, η XM συμβουλεύει όσα μέλη της σκοπεύουν να διατηρήσουν ανοιχτές θέσεις στην αγορά του forex, κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, να φροντίσουν ώστε ο λογαριασμός τους να είναι επαρκώς χρηματοδοτημένος, ώστε να αποφύγουν κλήσεις περιθωρίου, σε περίπτωση αναστάτωσης της αγοράς.