Πρόβλεψη κίνησης ισοτιμιών μέσω Google

Μια μέθοδο ανάλυσης που βασίζεται στις αναζητήσεις του Google ανέπτυξαν Αμερικανοί και Βρετανοί ερευνητές, προκειμένου να προβλέπουν την πτώση χρηματοπιστωτικών προϊόντων, όπως οι μετοχές και, φυσικά, οι ισοτιμίες στην αγορά του forex. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να αξιοποιηθεί και πρακτικά, προκειμένου οι επενδυτές να προβλέπουν επικείμενη πτώση μιας ισοτιμίας.

Η μέθοδος αυτή αξιοποιεί έναν ειδικό αλγόριθμο και βασίζεται στο συμπέρασμα πως όσο οι επενδυτές αναζητούν νέα και εξελίξεις για μια συγκεκριμένη ισοτιμία ή μετοχή στο Google, φανερώνουν μια ανησυχία, η οποία μπορεί να επηρεάσει (εφόσον φτάνει σε σημείο να γίνει καθολική) την αγορά και να καταλήξει σε πτώση της τιμής.