Πρόστιμο στην ιδιοκτήτρια της iForex από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου στην ιδιοκτήτρια εταιρεία της iForex, ICFD Ltd.. Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια του forex broker iForex, μέλος του ομίλου iFOREX, η οποία εδρεύει στην Κύπρο και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της χώρας.Η ανακοίνωση των αρμοδίων αναφέρει ότι η εταιρεία καλείται να πληρώσει ένα πρόστιμο ύψους 138.000 ευρώ, εξαιτίας του γεγονότος ότι δε συμμορφώθηκε με τις οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά το 2016.

Οι λόγοι της τιμωρίας της ICFD Ltd.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, οι λόγοι τιμωρίας του forex broker ήταν περισσότεροι από ένας. Πρώτα απ΄ όλα, αναφέρεται ότι η ICFD Ltd. παρείχε παράλληλα την υπηρεσία παροχής επενδυτικών συμβουλών, χωρίς την απαραίτητη άδεια. Επιπλέον, δεν εφάρμοζε τις απαραίτητες εσωτερικές πολιτικές που προέβλεπαν οι νόμοι, ενώ δεν λάμβανε και τα μέτρα που θα εξασφάλιζαν την αποφυγή της αδικαιολόγητης επιδείνωσης λειτουργικού κινδύνου.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι παραβάσεις δεν ήταν μόνο τυπικές, αλλά επηρέαζαν αρνητικά και τους πελάτες του forex broker. Για παράδειγμα, οι διαφημιστικές ανακοινώσεις κρίθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις παραπλανητικές, ενώ οι πληροφορίες που έπαιρναν οι επενδυτές δεν ήταν όσο ξεκάθαρες έπρεπε, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να κατανοήσουν το ρίσκο των συναλλαγών στην αγορά του forex. Τέλος, η εταιρεία δε ζητούσε από τα υποψήφια μέλη της πληροφορίες σχετικά με τη γνώση τους για τις συναλλαγές στην αγορά του forex, προκειμένου να εκτιμήσει τις ικανότητές τους, κατά παράβαση του άρθρου 36(1)(δ) του σχετικού νόμου.

Παράλληλα με το να πληρώσει το πρόστιμο, τέλος, η ICFD Ltd. είναι αναγκασμένη να διορθώσει τις παραπάνω παραλείψεις και να συμμορφωθεί με το νόμο.