Πτωτικά συνεχίζει το EUR/USD

Η ισοτιμία του EUR/USD βρίσκεται εδώ και μερικές ώρες πιο κοντά στο όριο του 1.090, παρά σε αυτό του 1.1000, το οποίο απασχόλησε τους επενδυτές στην αγορά του forex τις τελευταίες ημέρες. Η αρχικά ανοδική πορεία του ζεύγους νομισμάτων συνάντησε αρκετά εμπόδια στην πορεία του για το 1.1000 και τελικά υπέκυψε στις πιέσεις των πωλητών και στην αναπόφευκτη ενίσχυση του δολαρίου έναντι του ευρώ.

Το δολάριο, άλλωστε, φαίνεται πως θα αποχαιρετήσει με αύξηση το 2015, καθώς ενισχύεται συνεχώς έναντι του ευρώ, μα και άλλων νομισμάτων. Και η ενίσχυση αυτή δεν αναμένεται να σταματήσει σύντομα. Ειδικά τις τελευταίες ώρες, άλλωστε, το δολάριο μοιάζει να αποκτά νέα ορμή. Έχει κατορθώσει να αυξήσει την αξία του κατά 0,14%, χάρη στις πιέσεις των αγοραστών και στις πιο πρόσφατες εξελίξεις, όπως η σταθεροποίηση της τιμής του πετρελαίου. Οι αναλυτές, μάλιστα, εκτιμούν ότι η τελευταία οικονομική ανακοίνωση των ΗΠΑ, σχετικά με τη ζήτηση θέσεων εργασίας, θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την πορεία του αμερικανικού δολαρίου.

Και πού αφήνει αυτή η ενίσχυση το ευρώ και το ζεύγος EUR/USD; Ήδη οι επενδυτές έχουν στρέψει το βλέμμα τους στο σπάσιμο του ορίου του 1.090 προς τα κάτω και μοιάζουν να έχουν ξεχάσει πως μερικές ημέρες πριν, το ζεύγος χτυπούσε στην πόρτα του 1.1000. Όπως φαίνεται, λοιπόν, το 2015 δε θα κλείσει με κέρδη της τελευταίας στιγμής για το EUR/USD, αλλά με απώλειες στην ισοτιμία του.