Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω συναλλαγές forex;

Η αγορά του forex είναι εδώ και χρόνια ανοιχτή και στους… κοινούς θνητούς, οι οποίοι δε διαθέτουν διπλώματα στις οικονομικές επιστήμες και μια ομάδα οικονομικών συμβούλων να προχωρούν σε συναλλαγές για λογαριασμό τους. Υπεύθυνο για αυτή την άκρως δημοκρατική εξέλιξη είναι το internet, το οποίο προσφέρει στους επίδοξους επενδυτές την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν με ευκολία, αλλά και δωρεάν, τις συναλλαγές που επιθυμούν.

Το internet, άλλωστε, είναι γεμάτο από ιστοσελίδες που διατηρούν οι λεγόμενοι forex brokers. Πρόκειται για τις εταιρείες εκείνες που παίζουν το ρόλο του μεσάζοντα, αυτού δηλαδή που δίνει, μέσω του κατάλληλου λογισμικού και των κατάλληλων υπηρεσιών, πρόσβαση στην αγορά του forex. Οι εταιρείες αυτές (και επομένως οι ιστοσελίδες που διατηρούν και οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες συναλλαγών που προσφέρουν) αποτελούν την πύλη προς την αγορά του forex.

Αυτό που κάνουν οι forex brokers είναι να συνδυάζουν ουσιαστικά παραγγελίες. Αν κάποιο μέλος του, για παράδειγμα, αγοράσει ένα lot του ζεύγους EUR/USD (100.000 ευρώ δηλαδή), ο forex broker συνδέει την παραγγελία αυτή με μία άλλη, στην οποία πωλείται το ίδιο ζεύγος. Έτσι, οι δύο παραγγελίες ολοκληρώνονται εντός μερικών δευτερολέπτων, χάρη στο ειδικό λογισμικό.

Πριν φτάσει, όμως, στο σημείο να εκτελέσει μια παραγγελία, ο forex broker προσφέρει τη δυνατότητα κατάθεσής της. Αυτή πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που χρησιμοποιεί κάθε μέλος και η οποία παρουσιάζει τις τελευταίες εξελίξεις στην αγορά, επιτρέπει την τεχνική ανάλυση των δεδομένων και δίνει τη δυνατότητα ανοίγματος και κλεισίματος μιας θέσης στην αγορά – πραγματοποιώντας έτσι τη συναλλαγή. Κάθε συναλλαγή, λοιπόν, πραγματοποιείται απευθείας από τον επενδυτή.

Για να φτάσει στο σημείο των συναλλαγών, ωστόσο, κάθε επενδυτής χρειάζεται ένα κεφάλαιο. Και, χάρη στους forex brokers, αυτό μπορεί να το μεταφέρει online, προκειμένου να το χρησιμοποιεί, όταν το χρειάζεται. Και, σε αντίθεση με άλλων ειδών χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, δεν πρόκειται να χρειαστεί κάποιο κεφάλαιο για να πληρώσει τον forex broker για τις υπηρεσίες που του προσφέρει. Παράλληλα, δεν υπάρχει ούτε κάποια προμήθεια επί των κερδών, καθώς το απαραίτητο για τις εταιρείες κέρδος προκύπτει από το spread που ανακοινώνουν. Πρόκειται για την πολύ μικρή διαφορά ανάμεσα στην τιμή ζήτησης και πώλησης ενός ζεύγους, την οποία παρακρατά ο forex broker.