Ρίσκο συναλλαγών στην αγορά του Forex

“Οι Συναλλαγές Forex εμπεριέχουν σημαντικούς κίνδυνους για τα επενδυτικά σας κεφάλαια”.

“Το Forex, τα Προϊόντα, τα Προαιρετικά Δικαιώματα και οι σχετικές Συμβάσεις με τις διαφορές τιμής (εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές) είναι προϊόντα μόχλευσης που φέρουν ουσιαστικό κίνδυνο απώλειας του επενδεδυμένου κεφαλαίου σας και μπορεί να μην είναι κατάλληλα για όλους”.

“Το κεφάλαιο που έχετε επενδύσει διατρέχει σημαντικό κίνδυνο”.

Αυτές είναι λίγες από τις προειδοποιήσεις που θα δούμε με έντονα γράμματα, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα ενός forex broker. Παρά την αποκαρδιωτική εικόνα που παρουσιάζουν, όσον αφορά στις συναλλαγές, αλλά και τη συνεχή επανάληψή τους σε κάθε μέρος της ιστοσελίδας, δεν αποτελούν καθόλου υπερβολή. Οι συναλλαγές στην αγορά του Forex, άλλωστε, αποτελούν επένδυση και καμιά επένδυση δεν πραγματοποιείται χωρίς ρίσκο.

Η αγορά του Forex, άλλωστε, είναι ευμετάβλητη και πολλές φορές απρόβλεπτη. Κάθε επενδυτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του και την πληρέστερη ενημέρωση και να προχωρήσει σε τεχνικές αναλύσεις του παρελθόντος. Η απρόβλεπτη φύση της αγοράς, ωστόσο, μπορεί να στείλει όλη την προετοιμασία του στον κάδο των αχρήστων και το κεφάλαιό του στα άδυτα της αγοράς. Με λίγα λόγια, κάθε επενδυτής θα πρέπει πρωτίστως να είναι προετοιμασμένος για την αποτυχία και έπειτα για την επιτυχία.

Ειδικά σε περιπτώσεις που χρησιμοποιείται η μόχλευση ή πραγματοποιείται μια μακροπρόθεσμη συναλλαγή, οι ζημίες μπορούν να είναι αβάσταχτες. Για το λόγο αυτό, κανείς επενδυτής δεν πρέπει να χρησιμοποιεί χρήματα που δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει. Παράλληλα, ακόμη και αυτά που έχει τη δυνατότητα να επενδύσει, θα πρέπει να διαχειριστεί σωστά, αποφεύγοντας τις υπερβολές και την αναζήτηση του εύκολου κέρδους.

Με λίγα λόγια, μπορεί οι ευκαιρίες στις συναλλαγές ζευγών νομισμάτων να είναι χιλιάδες, αλλά και το ρίσκο που συνοδεύει την καθεμία από αυτές είναι μεγάλο. Και οι επενδυτές που δε μπορούν να το κατανοήσουν είναι καταδικασμένοι να αποτύχουν.