Σήματα Forex: Έτοιμες προτάσεις επιτυχίας

Οι τρόποι για να πετύχει κανείς στην αγορά του Forex είναι πολλοί και αρκετοί επενδυτές δε στηρίζονται αποκλειστικά στις δικές τους δυνατότητες και γνώσεις για να αποκομίσουν κέρδη. Η τεχνολογία, άλλωστε, αλλά και οι forex brokers, στους οποίους διατηρούν λογαριασμό, τους προσφέρουν περαιτέρω δυνατότητες, οι οποίες μπορεί να διατίθενται δωρεάν ή έναντι κάποιου αντιτίμου ή συνδρομής.

Με λίγα λόγια, πολλοί επενδυτές δε βασίζονται αποκλειστικά στα αποτελέσματα που μπορεί να έχουν οι γνώσεις τους, οι ικανότητές τους στην αποκωδικοποίηση της αγοράς και η σχολαστικότητά τους στην τεχνική ανάλυση. Από τη στιγμή που προσφέρονται κάποιες υπηρεσίες που μπορούν να προβλέψουν τις τάσεις της αγοράς και να προτείνουν την επόμενη επιτυχημένη κίνηση, τις εκμεταλλεύονται, κάποιες φορές δωρεάν και κάποιες άλλες με το αζημίωτο.

Μια τέτοια υπηρεσία είναι τα σήματα Forex. Ουσιαστικά πρόκειται για μια σειρά προτάσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν το ζεύγος νομισμάτων που μπορεί να φέρει το μέγιστο κέρδος τη δεδομένη στιγμή, καθώς και την καταλληλότερη τιμή και στιγμή εισόδου και εξόδου από τη συναλλαγή. Οι συγκεκριμένες προτάσεις προκύπτουν μετά από την εξέταση και ανάλυση της αγοράς από ειδικούς, οι οποίοι συνεργάζονται με την εταιρεία που τις προσφέρει. Έτσι, η επιτυχία τους κυμαίνεται σε μεγάλα ποσοστά που πολλές φορές ξεπερνούν ακόμη και το 90%! Τα σήματα Forex, μάλιστα, δεν αποτελούν απλά προγνωστικά, αλλά έτοιμες εντολές, οι οποίες – εφόσον ο επενδυτής επιθυμεί να τις αξιοποιήσει – απλά αντιγράφονται και επικολλούνται στην πλατφόρμα. Αυτή, έπειτα, πραγματοποιεί αυτόματα τις συναλλαγές.

Τα σήματα Forex μπορούν να βρεθούν σε διάφορες μορφές στο διαδίκτυο, ανάλογα με τον forex broker που τα προσφέρει και την ηλεκτρονική πλατφόρμα που χρησιμοποιεί. Έτσι, υπάρχουν δωρεάν σήματα και σήματα επί πληρωμή, απλές προτάσεις προς τον επενδυτή ή πλήρως αυτοματοποιημένες εντολές – γνωστές και ως forex robots. Ανάλογα με τη φύση τους, απευθύνονται και σε επενδυτές διαφορετικής εμπειρίας και δυνατοτήτων.

Λόγω της επείγουσας φύσης τους, τέλος, τα σήματα Forex καταφθάνουν στους παραλήπτες με μια σειρά άμεσων μεθόδων επικοινωνίας: e-mail, SMS, tweets, RSS και άλλες.