Σήματα Forex και υπηρεσία διαχείρισης λογαριασμού στην XM

H ΧΜ ανακοίνωσε μια νέα υπηρεσία για τα μέλη της, η οποία θα βοηθήσει σε σημαντικό βαθμό στις συναλλαγές τους. Πρόκειται για μια νέα υπηρεσία που προσφέρει σήματα της αγοράς Forex, καθώς και υπηρεσία διαχείρισης λογαριασμού στα μέλη που θα την ενεργοποιήσουν.

Η νέα αυτή υπηρεσία απευθύνεται στα μέλη της XM που πραγματοποιούν μεγάλου όγκου συναλλαγές, όπως φαίνεται και από τις προϋποθέσεις. Αναλυτικότερα, για να επωφεληθεί κάποιος αυτής θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 5.000 ευρώ στο λογαριασμό του, αλλά και να πληρώνει το ποσό των 100 ευρώ κάθε μήνα για τα σήματα. Τέλος, η XM θα διατηρεί το 20% των κερδών από τις συναλλαγές, για να παρέχει την υπηρεσία διαχείρισης λογαριασμού.