Σε αναμονή το EUR/USD

Στάση αναμονής τηρούν σήμερα οι αγορές ανά τον κόσμο, περιμένοντας μια σειρά ανακοινώσεων που θα πραγματοποιηθούν αργότερα μέσα στην ημέρα και θα επηρεάσουν λιγότερο ή περισσότερο την πορεία των ζευγών νομισμάτων στην αγορά του forex.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί το EUR/USD, το οποίο παραμένει στα επίπεδα του 1.0600 εδώ και αρκετές ώρες. Οι διαθέσεις των αγορών, μάλιστα – τουλάχιστον μέχρι να πραγματοποιηθούν οι νέες ανακοινώσεις – είναι αρνητικές και οι αρνητικές πιέσεις προς την ισοτιμία του ζεύγους συνεχείς, αν και δεν είναι ικανές να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία του. Αυτή τη στιγμή, έχοντας υποχωρήσει ελαφρώς από τις πιέσεις, το EUR/USD κινείται λίγο κάτω από το 1.0600, κοντά στο 1.0596.

Το οικονομικό ημερολόγιο, όμως, είναι γεμάτο από ανακοινώσεις τις επόμενες ώρες και αναμένεται να υπάρξει κίνηση στην ισοτιμία του ζεύγους. Σήμερα, άλλωστε, αναμένουμε τα στοιχεία για το αίσθημα της επιχειρηματικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τον πληθωρισμό του Νοεμβρίου στη Γερμανία και την ανάλυση των αποτελεσμάτων του ΑΕΠ των ΗΠΑ στο τρίτο τρίμηνο. Καθεμία από τις παραπάνω ανακοινώσεις ενδέχεται να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά το EUR/USD και να προκαλέσει νέες κινήσεις στις αγορές.