Σε ανοδική πορεία το GBP/USD

Ανοδική πορεία αναμένεται να ακολουθήσει μέσα στην εβδομάδα το GBP/USD, εξαιτίας των οικονομικών παραγόντων που αυξάνουν σταδιακά την αξία της βρετανικής λίρας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η υπάρχουσα οικονομική πολιτική της Τράπεζας της Αγγλίας (Bank Of England) αποτυγχάνει να ευνοήσει την σταθερότητα στην αξία του GBP, ωστόσο, αναμένονται αλλαγές μέσα στην εβδομάδα.

Αναλυτικότερα, η υπάρχουσα πολιτική της Τράπεζας της Αγγλίας, η οποία έχει θεσπιστεί για το διάστημα 2015-2017, δεν καταφέρνει να σταθεροποιήσει την αξία της λίρας, σε σχέση με το αμερικανικό δολάριο. Ωστόσο, οι ειδικοί σημειώνουν πως οι οικονομικές εξελίξεις της τρέχουσας εβδομάδας ενδεχομένως να παίξουν σημαντικό ρόλο στην αλλαγή πολιτικής από την Τράπεζα της Αγγλίας. Εξάλλου, η ανακοίνωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, παράλληλα με τα στοιχεία στην αγορά λιανικής, ενδεχομένως να πείσει τους υπεύθυνους να προσαρμόσουν σε νέα δεδομένα την πολιτική τους.

Ο επικεφαλής της Τράπεζας, Mark Carney, παράλληλα, μοιάζει να προετοιμάζει τους Βρετανούς για υψηλότερα κόστη δανεισμού, το οποίο θα αποτελέσει έναν ακόμη παράγοντα επηρεασμού. Σύμφωνα με τους ειδικούς, λοιπόν, ενδεχομένως επίκειται μια στροφή στην υπάρχουσα πολιτική – ή έστω κάποιες προσαρμογές στα νέα δεδομένα – ακόμη και εντός της εβδομάδας.

Μια τέτοια εξέλιξη, λοιπόν, αναμένεται με τη σειρά της να επηρεάσει και την πορεία της βρετανικής λίρας, έναντι του δολαρίου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, μια αλλαγή πολιτικής θα ενισχύσει τη βραχυπρόθεσμη άνοδο της ισοτιμίας του ζεύγους στην αγορά του forex. Από την άλλη, η προσήλωση στην υπάρχουσα πολιτική και η άνοδος των επιτοκίων δανεισμού, ενδεχομένως να επηρεάσουν αρνητικά την τιμή της βρετανικής λίρας, στέλνοντάς τη σε μια καθοδική πορεία, ανάλογη με αυτή του Ιουλίου του 2014.