Σε πτωτική πορεία το EUR/USD

To EUR/USD κατόρθωσε να κερδίσει το χαμένο έδαφος και να μειώσει τις ζημίες που προκλήθηκαν στην ισοτιμία του τις τελευταίες ημέρες, αλλά συνεχίζει να κινείται πτωτικά. Οι αναλυτές τη αγοράς του forex, μάλιστα, θεωρούν ότι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε τις επόμενες ημέρες, εξαιτίας των τελευταίων εξελίξεων.

Αναλυτικότερα, το EUR/USD δέχθηκε ουσιαστικά δύο σοβαρά πλήγματα τις δύο τελευταίες ημέρες. Το πρώτο αφορά στην πορεία των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, τα οποία κινούνται ανοδικά και αποδυναμώνουν το ευρώ έναντι του δολαρίου. Και το δεύτερο αφορά στα οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωσε τις τελευταίες ημέρες η ισχυρότερη χώρα της Ευρωζώνης, η Γερμανία. Τα στοιχεία αυτά δεν αφήνουν ιδιαίτερα περιθώρια αισιοδοξίας στις αγορές, οι οποίες αντέδρασαν άμεσα, με τα αποτελέσματα να περνούν στην αγορά του forex.

Η Γερμανία, άλλωστε, ανακοίνωσε μείωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) για το Σεπτέμβριο, κατά 0,2%. Αλλά η σημαντικότερη ανακοίνωση αφορούσε στην αύξηση της ανεργίας. Αν και τον Αύγουστο, η Γερμανία κατόρθωσε να μειώσει τους άνεργους κατά 6.000, ο αριθμός αυξήθηκε ξανά τον Σεπτέμβριο, κατά 2.000. Ο δείκτης ανεργίας, πάντως, παρέμεινε σταθερός στο 6,4%.

Το πρωί της Τετάρτης, λοιπόν, το EUR/USD συνάντησε επίπεδα αντίστασης που απέτρεψαν την περαιτέρω πτώση του και το έστειλαν στο 1.1229. Ωστόσο, δεν αναμένεται να κερδίσει άλλο χαμένο έδαφος και η πιθανότερη πορεία που θα ακολουθήσει το ζεύγος είναι η καθοδική.