Σταθερά και κυμαινόμενα spreads: Δύο είδη χρεώσεων

Οι online πάροχοι υπηρεσιών Forex δε παρακρατούν κάποια προμήθεια για τις συναλλαγές των μελών τους ούτε κρύβουν κάποιες άλλες χρεώσεις. Το κέρδος τους εντοπίζεται στο spread, τη διαφορά, δηλαδή ανάμεσα στις τιμές ζήτησης και προσφοράς που ισχύουν σε κάθε συναλλαγή με ζεύγη νομισμάτων. Κάθε πάροχος Forex, λοιπόν, ανακοινώνει διαφορετικά spreads για κάθε συναλλαγή, με αποτέλεσμα να αποτελούν και αυτά ένα κριτήριο επιλογής για κάθε επενδυτή.

Η διαφορά, ωστόσο, δεν εντοπίζεται μόνο στο ύψος του spread που ανακοινώνει κάθε πάροχος, αλλά και στον τύπο του. Συγκεκριμένα, υπάρχουν δύο τύποι spread, τα σταθερά και τα κυμαινόμενα.

Τα σταθερά spreads διαφέρουν συνήθως, ανάλογα με τον πάροχο και το ζεύγος νομισμάτων που αφορούν. Για παράδειγμα, κάποιος πάροχος μπορεί να ανακοινώνει spread ενός pip στο ζεύγος EUR/USD. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, μέχρι να ξανακλείσει η θέση του επενδυτή.

Αντίστοιχα, τα κυμαινόμενα spreads επηρεάζονται από τις τάσεις της αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι, ειδικά τις χρονικές περιόδους που η αγορά δεν έχει έντονη δραστηριότητα, μπορούν να ανέβουν. Από την άλλη, στις ώρες αιχμής είναι συνήθως χαμηλότερα. Με λίγα λόγια, μπορεί κάποιος να ανοίξει μια συναλλαγή στο EUR/USD με spread 0,4 pips, αλλά αυτό να αυξηθεί στο 0,9 μέχρι να κλείσει η συναλλαγή του.

Η διαφορά, λοιπόν, ανάμεσα στο σταθερό και στο κυμαινόμενο spread έχει να κάνει με το κέρδος που θα αποκομίσει από τη συναλλαγή ο online πάροχος. Ένα κυμαινόμενο spread μπορεί να κυμανθεί πολύ χαμηλότερα από ένα σταθερό, αλλά μπορεί κάλλιστα και να αυξηθεί μετά από λίγο. Αντίστοιχα, ένα σταθερό spread βρίσκεται κάπου στον μέσο όρο. Μπορεί αρχικά να φαίνεται χαμηλότερο ή υψηλότερο από ένα κυμαινόμενο, αλλά τα πράγματα να αλλάξουν, ανάλογα με τις τάσεις της αγοράς.