Συμβάσεις επί Διαφορών (CFDs)

Η αγορά του Forex δεν αποτελείται αποκλειστικά από αγοραπωλησίες νομισμάτων, μα και από άλλα επενδυτικά εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν στους επενδυτές να κερδίσουν χρήματα. Ένα από τα εργαλεία αυτά είναι και οι συμβάσεις επί διαφορών, γνωστές και ως CFDs. Τα CFDs αποτελούν ουσιαστικά ένα συμβόλαιο μεταξύ δύο πλευρών, το οποίο δεν προϋποθέτει την απόκτηση του αντικειμένου της συναλλαγής – με λίγα λόγια, οι δύο πλευρές που εμπλέκονται σε ένα CFD απλά κερδοσκοπούν στην αξία του.

Ένα CFD μπορεί να αφορά στην αξία ενός ζεύγους νομισμάτων, αλλά όχι μόνο. Τέτοιου είδους συναλλαγές πραγματοποιούνται και με αντικείμενο την αξία του χρυσού, του πετρελαίου και άλλων αγαθών. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, απαιτείται συμφωνία μεταξύ δύο πλευρών, η οποία θα ολοκληρωθεί στο μέλλον.

Αναλυτικότερα, η συναλλαγή απαιτεί τη συμφωνία των δύο πλευρών, οι οποίες θα ορίσουν μια ημερομηνία στο μέλλον και την ισοτιμία του αντικειμένου, στην οποία επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τη συναλλαγή. Όταν φτάσει η προκαθορισμένη ημερομηνία, ο πωλητής θα πληρώσει στον αγοραστή τη διαφορά της τρέχουσας ισοτιμίας σε σχέση με αυτή της ημερομηνίας που πραγματοποίησαν τη συμφωνία. Αυτό, βέβαια, θα συμβεί, αν η διαφορά είναι θετική – αν είναι αρνητική, αυτός που πληρώνει είναι ο αγοραστής.

Η διαφορά αυτή είναι και το στοιχείο που κρίνει το κέρδος ή τη ζημία των δύο πλευρών. Τα ποσά αυτά, μάλιστα, όπως και σε κάθε άλλη συμφωνία μελλοντικής εκπλήρωσης, υπολογίζονται σε καθημερινή βάση, μέχρι τη λήξη του συμβολαίου. Με άλλα λόγια, το ποσό του κέρδους ή της ζημίας μπορεί να αγγίξει αρκετά υψηλά επίπεδα.

Για το λόγο αυτό, τα CFDs δε θεωρούνται κατάλληλα για κάθε τύπο επενδυτή. Συνήθως επιλέγονται από έμπειρους, οι οποίοι διαθέτουν μεγάλο περιθώριο και δεν υπάρχει ο κίνδυνος εξάντλησής του. Εξάλλου, τα CFDs χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό ως τρόπος αντιστάθμισης κινδύνου (hedging), έναντι σε άλλες συναλλαγές. Πρόκειται για μια πρακτική που προτιμάται όχι τόσο από περιστασιακούς επενδυτές όσο από εταιρείες και επαγγελματίες της αγοράς.