Συμβιβασμός με τις βελγικές Αρχές για την Plus500

H Plus500 έληξε τις δικαστικές της περιπέτειες με τις Αρχές του Βελγίου, μέσω ενός εξωδικαστικού συμβιβασμού, ο οποίος την καλεί να αποζημιώσει το βελγικό Δημόσιο με το ποσό των 550.000 ευρώ. Η Plus500 αναγκάστηκε να πληρώσει το ποσό, εξαιτίας της αδυναμίας της να καλύψει κάποιες από τις νομικές προϋποθέσεις ννόμιμης δραστηριοποίησης στη χώρα. 

Η υπόθεση

Αναλυτικότερα, η Plus500 δραστηριοποιείται στο Βέλγιο, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με την υποχρέωση να τηρεί τους νόμους κάθε αγοράς. Ένας από αυτούς τους νόμους στο Βέλγιο, υποχρεώνει κάθε forex broker που δραστηριοποιείται στη χώρα να συνοδεύει κάθε προϊόν του και κάθε προσφορά του από μια αναλυτική παρουσίαση οδηγιών και κινδύνων που κρύβουν οι επενδύσεις. Παράλληλα, θα πρέπει να αιτείται έγκριση για κάθε διαφημιστική και γενικότερα προωθητική καμπάνια που πραγματοποιεί.

Ωστόσο, η Plus500 πρόσφερε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, χωρίς να καλύψει αυτές τις προϋποθέσεις. Εξαιτίας αυτού, κλήθηκε σε εξηγήσεις από τις βελγικές Αρχές.

Ο συμβιβασμός και η αποχώρηση

Η Plus500 έδωσε τις εξηγήσεις της κα οι δύο πλευρές κατέληξαν στον συμβιβασμό που αποτελείται από δύο μέρη. Πρώτον, ο forex broker θα πρέπει να πληρώσει το ποσό των 550.000 ευρώ στις βελγικές Αρχές και δεύτερον, να ενημερώσει τα μέλη της για τους κινδύνους που κρύβουν οι επενδύσεις στην αγορά του forex. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αποζημιώσει όλα τα μέλη της που επιθυμούν να διακόψουν τη συνεργασία μαζί τους. Τέλος, η Plus500 θα πρέπει να κλείσει την ιστοσελίδα www.plus500.be και να ενημερώσει (στο www.plus500.com) ότι τα προϊόντα της δεν απευθύνονται σε Βέλγους παίχτες.

Η Plus500, τέλος, ανακοίνωσε πως έφτασε μεν στον συμβιβασμό και θα συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των βελγικών Αρχών, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι παραδέχεται την ενοχή της.