Συναλλαγές με εικονικά χρήματα (εικονικός λογαριασμός)

H ενημέρωση και η εμπειρία αποτελούν τα δύο βασικότερα συστατικά της επιτυχίας στις συναλλαγές Forex και οι επενδυτές θα πρέπει να αποκτήσουν και τα δύο, προκειμένου να έχουν επιτυχίες σε μια τόσο απαιτητική αγορά. Για το λόγο αυτό, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται ως πάροχοι online υπηρεσιών, φροντίζουν να τους τα παρέχουν, με συνεχή ενημέρωση και εκτεταμένη θεωρητική εκπαίδευση.

Ωστόσο, η εμπειρία δε μπορεί να αποκτηθεί αποκλειστικά με θεωρητικά μαθήματα. Αυτό σημαίνει ότι οι επίδοξοι επενδυτές οφείλουν να… γράψουν ώρες συναλλαγών, προκειμένου να κατανοήσουν και να συνηθίσουν τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά. Για να καταφέρουν κάτι τέτοιο, θα πρέπει να πραγματοποιήσουν συναλλαγές επί συναλλαγών – ωστόσο, ποιος επενδυτής θα ήταν διατεθειμένος να θυσιάσει το κεφάλαιό του, προκειμένου να αποκτήσει εμπειρία;

Για το λόγο αυτό, πολλοί πάροχοι Forex  φροντίζουν να τους προσφέρουν τη δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης, με έναν λογαριασμό με εικονικά χρήματα. Οι επίδοξοι επενδυτές μπορούν να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία του προσομειωτή συναλλαγών και να πραγματοποιήσουν συναλλαγές με εικονικά χρήματα, σε ένα περιβάλλον που λειτουργεί ακριβώς όπως και το αληθινό! Με λίγα λόγια, θα προχωρήσουν σε επενδύσεις με εικονικά χρήματα, θα κερδίσουν, θα χάσουν, θα κατανοήσουν τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς και θα προετοιμαστούν και σε πρακτικό επίπεδο, πριν φτάσουν στο σημείο να ρισκάρουν πραγματικά χρήματα. Εξάλλου, ο προσομειωτής δε διαφέρει κατά κανόνα από την πραγματική πλατφόρμα του παρόχου: προσφέρει τις ίδιες δυνατότητες, όσον αφορά στην ενημέρωση, τα εργαλεία και τις υπηρεσίες.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία προσφέρεται από την πλειοψηφία των online παρόχων και, όπως και οι υπόλοιπες στις ιστοσελίδες τους, είναι δωρεάν. Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν απαιτείται καν εγγραφή στην ιστοσελίδα, ενώ κάποιοι προσφέρουν συγκεκριμένες ώρες και κάποιοι άλλοι απεριόριστη πρόσβαση, ακόμη και σε επενδυτές που πραγματοποιούν ήδη πραγματικές συναλλαγές. Χάρη σε αυτή, οι επενδυτές αποκτούν την επίσης απαραίτητη πρακτική εμπειρία, η οποία τους βοηθά να κατανοήσουν στο έπακρο τη λειτουργία της αγοράς και τους θωρακίζει ενάντια σε λανθασμένες κινήσεις που θα τους κοστίσουν πραγματικά χρήματα.