Συναλλαγές forex με βάση το οικονομικό ημερολόγιο

Ανάμεσα στα εργαλεία και τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι forex brokers, το οικονομικό ημερολόγιο αποτελεί μια από τις πλέον χρήσιμες, ειδικά για όσους επενδυτές επιθυμούν να προχωρήσουν σε συναλλαγές, βασιζόμενοι στην επικαιρότητα. Το οικονομικό ημερολόγιο, άλλωστε, μπορεί να αποτελέσει μια ανεξάντλητη πηγή ειδήσεων και ένα χρήσιμο εργαλείο προβλέψεων, καθώς περιλαμβάνει κάθε σημαντική και μη επικείμενη ανακοίνωση οικονομικού ενδιαφέροντος.

Με λίγα λόγια, ανακοινώσεις που αφορούν σε οικονομικά μεγέθη, όπως το ΑΕΠ, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, οι δείκτες της ανεργίας και άλλα, περιλαμβάνονται στο οικονομικό ημερολόγιο, μαζί με την ακριβή ημερομηνία πραγματοποίησής τους. Όπως γνωρίζει, λοιπόν, κάθε επενδυτής στην αγορά του forex που έχει ασχοληθεί με τη θεμελιώδη ανάλυση, οι ανακοινώσεις αυτές παίζουν πολύ συχνά σημαντικό ρόλο στις κινήσεις ισοτιμιών νομισμάτων που επηρεάζονται από την πορεία κάθε οικονομίας.

Με λίγα λόγια, κάθε επενδυτής που γνωρίζει πότε ακριβώς θα πραγματοποιηθεί μια ανακοίνωση είναι σε θέση να την εκμεταλλευτεί, προχωρώντας σε συναλλαγές που θα αποφασιστούν με βάση τις προβλέψεις του – για παράδειγμα, η μείωση της ανεργίας μπορεί να προκαλέσει άνοδο του νομίσματος που χρησιμοποιεί μια χώρα. Κάθε ανακοίνωση, λοιπόν, μπορεί να έχει το δικό της αποτέλεσμα στις ισοτιμίες, ανάλογα με το περιεχόμενό της και τις προβλέψεις των ειδικών.

Σκοπός του επενδυτή, λοιπόν, είναι να εκμεταλλευτεί τα γεγονότα αυτά και τις ανακοινώσεις που θα συναντήσει στο οικονομικό ημερολόγιο. Η αναζήτησή τους, άλλωστε, είναι εξαιρετικά απλή – κάθε γεγονός, μάλιστα, είναι ταξινομημένο ανάλογα με τις περιπτώσεις που αναμένεται να έχει, με κόκκινο, κίτρινο ή πράσινο χρώμα.

Ωστόσο, ο εντοπισμός και η ανάλυση ενός γεγονότος ή μιας ανακοίνωσης που θα συναντήσει κανείς στο οικονομικό ημερολόγιο ενός forex broker δεν αρκούν για να φέρουν την επιτυχία σε μια συναλλαγή. Ο επενδυτής οφείλει να προχωρήσει στην κατάλληλη πρόβλεψη, αλλά και να ανοίξει τη συναλλαγή του την κατάλληλη στιγμή, ώστε να εκμεταλλευτεί στο έπακρο κάθε κίνηση της ισοτιμίας. Η κατάλληλη στιγμή, όπως συμφωνούν πολλοί ειδικοί, είναι μερικά λεπτά πριν τον προγραμματισμό της ανακοίνωσης.

Βασιζόμενος, λοιπόν, στα γεγονότα και στις ανακοινώσεις του οικονομικού ημερολογίου, προκειμένου να πραγματοποιήσει τις κατάλληλες συναλλαγές, κάθε επενδυτής μπορεί να εκμεταλλευτεί την επικαιρότητα, διεκδικώντας μικρότερα ή μεγαλύτερα κέρδη.