Συνεχίζει ανοδικά το EUR/USD

Οι επενδυτές που πραγματοποιούν συναλλαγές στην αγορά του forex συνεχίζουν να αγοράζουν το EUR/USD, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ανοδική πορεία που σημειώνει τις τελευταίες ημέρες. Το ζεύγος νομισμάτων έχει ήδη ξεπεράσει το όριο του 1.1170 και του 1.1180 και πλέον κινείται με το βλέμμα του στραμμένο στην ισοτιμία του 1.1200.

Οι τελευταίες ημέρες έχουν δει το ευρώ να ενισχύεται σημαντικά έναντι του δολαρίου, με αποτέλεσμα η ισοτιμία να αυξάνεται συνεχώς. Σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση αυτή έχει παίξει έως σήμερα η αποδυνάμωση του δολαρίου. Ακόμη και τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης του NFP από πλευράς ΗΠΑ δεν ήταν ικανά να σταθεροποιήσουν το δολάριο σε μια ανοδική πορεία, με αποτέλεσμα το ευρώ να συνεχίσει να κερδίζει έδαφος εναντίον του.

Παράλληλα, το σημερινό άνοιγμα των ευρωπαϊκών αγορών είδε τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της γηραιάς ηπείρου να παρουσιάζουν απώλειες. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο δείκτης DAX του γερμανικού χρηματιστηρίου έπεσε κατά 1,90%, ο FTSE του αγγλικού χρηματιστηρίου κατά 1,13% και ο ευρωπαϊκός δείκτης Euro Stoxx κατά 1,60%. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την πτώση έπαιξε η αναστροφή του θετικού κλίματος που έφερε η αποτυχία της τιμής του πετρελαίου να επανέλθει σε υψηλότερα επίπεδα. Εξαιτίας αυτής της εξέλιξης, λοιπόν, οι επενδυτές αποφάσισαν να στραφούν σε πιο ασφαλείς επενδύσεις και το EUR/USD βρέθηκε πρώτο στην προτίμησή τους.