Σωστή διαχείριση κεφαλαίου: Τα λάθη που φέρνει η απουσία της

Η σωστή διαχείριση του κεφαλαίου ενός επενδυτή έχει τεράστια σημασία για τη μετέπειτα πορεία του στις συναλλαγές στην αγορά του Forex. Άλλωστε, δεν αποτελεί μόνο έναν τρόπο για να διαφυλάξει τα χρήματά του, αλλά και τον πιο σύντομο δρόμο για να τα αυξήσει. Αποτελεί, παράλληλα, ένα είδος δικλείδας ασφαλείας, η οποία τον ωθεί να αποφύγει κάποια σημαντικά λάθη στις επενδύσεις του. Με λίγα λόγια, ένας επενδυτής που δεν έχει κάποιο στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης του κεφαλαίου του είναι πιο επιρρεπής στο να κάνει λανθασμένες επιλογές.

Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κάποιος επενδυτής που δεν έχει προχωρήσει σε σωστή διαχείριση κεφαλαίου είναι να παραδοθεί στην απληστία του: να προσπαθήσει να κερδίσει πολλά χρήματα σε μικρό χρονικό διάστημα ή να μην κλείσει μια συναλλαγή όταν πρέπει, επιθυμώντας να αυξήσει κι άλλο τα ήδη εξασφαλισμένα κέρδη του. Στην πρώτη περίπτωση, θα δει τα χρήματά του όχι να αυξάνονται, αλλά να εξανεμίζονται σε μικρό χρονικό διάστημα – η αγορά του Forex δεν είναι τυχερό παιχνίδι, για να του εξασφαλίσει κάποιο τζακπότ. Και στη δεύτερη, πιθανότατα θα χάσει και αυτά που κέρδισε, στην περίπτωση που η τάση αντιστραφεί.

Το δεύτερο λάθος έχει να κάνει και με την πειθαρχία. Κάθε επενδυτής που προχωρά σε οργανωμένη διαχείριση του κεφαλαίου του αναγκάζεται να πειθαρχήσει στους κανόνες και τις προσδοκίες που έχει θέσει πριν το ξεκίνημα των συναλλαγών. Έτσι, δεν πρόκειται να παρασυρθεί.

Παράλληλα με την απαραίτητη πειθαρχία, η ανάγκη διαχείρισης του κεφαλαίου έχει ως αποτέλεσμα τη θέσπιση ενός πλάνου. Ένα πολύ κοινό λάθος των επενδυτών στην αγορά του Forex είναι ότι λειτουργούν χωρίς πλάνο, πηδώντας από τη μια συναλλαγή στην άλλη. Κάτι τέτοιο, όπως είναι φυσικό, θα προκαλέσει περισσότερες ζημίες παρά κέρδη. Αντίθετα, ο επενδυτής που είναι αναγκασμένος να ακολουθήσει το πλάνο που έχει οργανώσει, για τις ανάγκες της σωστής διαχείρισης του κεφαλαίου, προχωρά σε περισσότερο μετρημένες και λογικές κινήσεις.

Η σωστή διαχείριση του κεφαλαίου, λοιπόν, αποτελεί και ένα τείχος προστασίας, απέναντι σε κοινά λάθη που πραγματοποιούν οι επενδυτές στην αγορά του Forex.