Σωστή ψυχολογία επενδυτή: Παράγοντας επιτυχίας

Αναμφίβολα, έχετε διαβάσει σε δεκάδες άρθρα ότι η τύχη δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση των συναλλαγών στην αγορά του Forex και πως οι βασικοί παράμετροι της επιτυχίας είναι οι γνώσεις της αγοράς και η κατάλληλη προετοιμασία. Παράλληλα, η ύπαρξη κάποιου είδους στρατηγικής είναι μείζονος σημασίας, καθώς κανείς επενδυτής δεν κερδίζει προχωρώντας σε σπασμωδικές κινήσεις. Εξάλλου, η συγκεκριμένη στρατηγική είναι το εφόδιο εκείνο που θα γλιτώσει τον επενδυτή από κάθε είδους κακοτοπιές, οι οποίες οφείλονται στην απληστία ή το φόβο του.

Με λίγα λόγια, κάθε επενδυτής θα πρέπει να είναι καλά ενημερωμένος για τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά, αλλά και για τις τελευταίες εξελίξεις. Παράλληλα, οφείλει να αξιοποιεί τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την τεχνική ανάλυση, αλλά και να ακολουθεί το ένστικτο που προκύπτει από προηγούμενη εμπειρία του. Και, φυσικά, τα ουσιαστικά κέρδη δε θα έρθουν, παρά μόνο όταν μείνει πιστός στη βέλτιστη στρατηγική που έχει χαράξει, με το νου του στη βέλτιστη διαχείριση του κεφαλαίου του.

Όλα τα παραπάνω, βέβαια, αποτελούν σημαντικούς τομείς, όσον αφορά στη θεωρητική κατάρτισή του. Για να μπορεί να αξιοποιήσει όλα τα παραπάνω, απαιτείται διάβασμα και εκπαίδευση – και, φυσικά, εμπειρία. Ακόμη κι όταν νιώσει έτοιμος, όμως, και ξεκινήσει τις πραγματικές συναλλαγές (σύμφωνα με κάθε λεπτομέρεια που επιτάσσουν τα παραπάνω), θα πρέπει να λάβει υπόψη του έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα: τη σωστή ψυχολογία.

Οι πραγματικές συναλλαγές, άλλωστε, διαφέρουν από τη θεωρητική κατάρτιση και από τις εικονικές συναλλαγές που χρησιμεύουν για την αποκόμιση εμπειριών χωρίς ρίσκο. Το βασικό ερώτημα είναι: θα ακολουθήσει το σωστό δρόμο ο επενδυτής, όταν το ρίσκο θα αποτελεί πραγματική απειλή;

Σε αυτό το σημείο παίζει τον καθοριστικό της ρόλο η ψυχολογία. Ο επενδυτής θα πρέπει είναι έτοιμος ψυχολογικά, για να αντιμετωπίσει το ρίσκο, την απειλή εξανέμισης του κεφαλαίου του ή τις ψεύτικες ελπίδες εύκολου κέρδους. Θα πρέπει να αντισταθεί στο φόβο του και στην απληστία του και να είναι σε θέση να αξιοποιήσει στην πράξη κάθε θεωρία που έμαθε. Και, παράλληλα, να μείνει πιστός στη στρατηγική που χάραξε με καθαρό μυαλό – πριν οι πραγματικές συνθήκες της αγοράς του φέρουν τα νέα δεδομένα.