Ταλαντωτές ορμής: Στην αρχή και στο τέλος της τάσης

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά μιας ισοτιμίας που οφείλει να εντοπίσει κατά την διαδικασία της τεχνικής ανάλυσης ένας επενδυτής είναι η τάση. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα μοτίβο που εμφανίζει η κίνηση της ισοτιμίας ενός ζεύγους νομισμάτων, το οποίο του δείχνει αν η τάση είναι ανοδική (ώστε να αγοράσει το ζεύγος) ή καθοδική (ώστε να το πουλήσει). Με τον τρόπο αυτό, ο επενδυτής μπορεί να ρίξει μερικές ματιές στο μέλλον και να προχωρήσει σε εμπεριστατωμένα συμπεράσματα, όσον αφορά στις επόμενες κινήσεις μιας ισοτιμίας.

Βέβαια, η κατεύθυνση της τάσης είναι ένα μόλις χαρακτηριστικό που μπορεί να εντοπίσει μέσω της τεχνικής ανάλυσης. Και όσο χρήσιμο κι αν είναι, δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του με ασφάλεια. Απαιτούνται, άλλωστε, κι άλλα στοιχεία, όπως η ορμή της και η αρχή και το τέλος της. Ειδικά το τελευταίο στοιχείο είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς δίνει στον επενδυτή την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί μια τάση από την αρχή της και να προλάβει να πουλήσει, πριν αυτή αντιστραφεί.

Ο δημοφιλέστερος τρόπος, λοιπόν, για να εντοπίσει κάποιος την ορμή μιας τάσης και τα καταλληλότερα σημεία εισόδου και εξόδου είναι οι ταλαντωτές ορμής. Πρόκειται για ένα είδος τεχνικού δείκτη, ο οποίος παίζει το σημαντικό του ρόλο στην τεχνική ανάλυση, αποκαλύπτοντας αν ένα ζεύγος τιμών είναι υπερτιμημένο ή υποτιμημένο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η κίνηση των ταλαντωτών ορμής πραγματοποιείται σε ένα περιορισμένο εύρος τιμών, με αποτέλεσμα να εντοπίζουν τυχόν υπερτιμήσεις ή υποτιμήσεις ανά πάσα στιγμή.

Για παράδειγμα, η τιμή μιας ισοτιμίας που κυμαίνεται στα υψηλότερα κλιμάκια ενός ταλαντωτή ορμή θεωρείται υπερτιμημένη, γεγονός που σημαίνει πως η δεδομένη στιγμή είναι καλή για να πουλήσει κάποιος το ζεύγος του. Αντίστοιχα, αν κυμαίνεται στα χαμηλότερα κλιμάκια, η τιμή θεωρείται υποτιμημένη και αποκαλύπτει το βέλτιστο σημείο εισόδου σε μια αγορά – με λίγα λόγια, ο επενδυτής μπορεί να αγοράσει.

Με λίγα λόγια, ένας ταλαντωτής ορμής κατορθώνει να αποκαλύψει τα σημεία έναρξης και αντιστροφής μιας τάσης, με αποτέλεσμα να αποτελεί έναν εξαιρετικό σύμβουλο για το πότε ένας επενδυτής πρέπει να αγοράσει ή να πουλήσει ένα ζεύγος.