Τα οφέλη και οι κίνδυνοι της μόχλευσης

Η μόχλευση αποτελεί ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία στο Forex, καθώς και ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα. Επιτρέπει, άλλωστε, στους επενδυτές να πραγματοποιήσουν συναλλαγές μεγάλου όγκου, με χρήματα που ουσιαστικά “δανείζονται” από τον forex broker και να διεκδικήσουν κέρδη που δε θα μπορούσαν με το υπάρχουν κεφάλαιό τους.

Η μόχλευση λειτουργεί ως εξής: ο επενδυτής μπορεί να διαθέτει μόλις 1.000 ευρώ στο λογαριασμό του και να επιθυμεί να πραγματοποιήσει συναλλαγές στάνταρ lots στην αγορά του Forex. Χάρη στη μόχλευση, μπορεί να αγοράσει ένα στάνταρ lot των 100.000, χρησιμοποιώντας μόχλευση 100:1. Δανείζεται, με αυτόν τον τρόπο, χρήματα από τον broker και πραγματοποιεί μια συναλλαγή 100 ευρώ για κάθε ένα ευρώ που διαθέτει στο λογαριασμό του. Το δεύτερο ποσό είναι το περιθώριο, το ποσό που ουσιαστικά ρισκάρει.

Χάρη σε αυτή την πρακτική, μπορεί να διεκδικήσει μεγαλύτερα κέρδη, ακόμη και από τη μικρότερη μεταβολή μιας ισοτιμίας σε pips. Όπως είναι προφανές, μιας συναλλαγή 100.000 ευρώ μπορεί να αποφέρει μεγαλύτερα κέρδη από μία των 1.000 ευρώ. Ωστόσο, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο μπορούν να πολλαπλασιαστούν και οι ζημίες.

Όπως προαναφέραμε, βέβαια, σε περίπτωση ζημίας, ο επενδυτής δε θα κληθεί να πληρώσει περισσότερα χρήματα από αυτά που έχει θέσει ως περιθώριο – ωστόσο, η ζημία είναι αναλογική ως προς το ποσό που έχει διαθέσει για αυτό το σκοπό. Με λίγα λόγια, αν ένας επενδυτής που αγόρασε ένα στάνταρ lot των 100.000 χωρίς μόχλευση απολέσει το 1% του περιθωρίου του, σε περίπτωση που η ισοτιμία κινηθεί αντίθετα στις προβλέψεις του, ένας επενδυτής που χρησιμοποίησε μόχλευση 100:1, θα απολέσει το 100%, δηλαδή ολόκληρο το περιθώριό του. Επιπλέον, ακόμη και σε περίπτωση μικρότερης ζημίας, κινδυνεύει να δεχθεί κλήση περιθωρίου (margin call), από τον forex broker, ο οποίος είτε θα του ζητήσει να αναπληρώσει το ποσό που έχασε είτε θα κλείσει αυτόματα τη συναλλαγή του.

Με λίγα λόγια, η μόχλευση είναι εξαιρετικά χρήσιμη, ειδικά σε επενδυτές με μικρό κεφάλαιο, καθώς μπορεί να αυξήσει τα κέρδη τους. Ωστόσο, μπορεί παράλληλα να αποδειχθεί και επικίνδυνη, εξανεμίζοντας το περιθώριό τους. Για το λόγο αυτό, πρέπει να χρησιμοποιείται προσεκτικά και σπάνια να ξεπερνά το 10:1 ή το 20:1.