Τα πλεονεκτήματα ενός mini λογαριασμού στο Forex

Οι συναλλαγές στην αγορά του Forex πραγματοποιούνται κατά κανόνα σε στάνταρ lots, τα οποία έχουν αξία 100.000 μονάδων των νομισμάτων του ζεύγους που αγοράζει ή πουλά ο επενδυτής. Το συγκεκριμένο ποσό ίσως ακούγεται μεγάλο σε πολλούς επίδοξους επενδυτές, ωστόσο, αποτελεί τη νόρμα, εξαιτίας των μικρών διακυμάνσεων στις ισοτιμίες των περισσότερων ζευγών. Με λίγα λόγια, για να κερδίσει κάποιος ένα ικανοποιητικό ποσό από μια συναλλαγή, πρέπει αυτή να είναι αρκετά μεγάλη.

Για το λόγο αυτό, ένας στάνταρ λογαριασμός σε κάποιον forex broker πραγματοποιεί συναλλαγές σε τέτοιου είδους lots. Ωστόσο, υπάρχουν και λογαριασμοί που επιτρέπουν σε επενδυτές μικρότερων οικονομικών δυνατοτήτων να πραγματοποιούν συναλλαγές μικρότερου όγκου, όπως οι mini και οι micro. Σε γενικές γραμμές, οι mini είναι αυτοί που κρίνονται περισσότερο συμφέροντες, ειδικά για επενδυτές μικρών ή μεσαίων δυνατοτήτων.

Τα βασικά πλεονεκτήματα ενός mini λογαριασμού είναι δύο. Πρώτα απ’ όλα, δε ζητά μεγάλα ποσά από κάποιον επενδυτή. Άλλωστε, στις συναλλαγές του δε χρησιμοποιεί στάνταρ lots των 100.000, αλλά mini lots των 10.000. Αυτό σημαίνει ότι ρισκάρει λιγότερα χρήματα από το λογαριασμό του – φυσικά, και οι απαιτήσεις του περιθωρίου είναι μικρότερες. Παράλληλα, μπορεί να χρησιμοποιήσει και τη μόχλευση, προκειμένου να αυξήσει τα περιορισμένα κέρδη που υπόσχεται μια συναλλαγή σε mini lots.

Το δεύτερο πλεονέκτημα ενός τέτοιου λογαριασμού, το οποίο τον καθιστά δημοφιλή ακόμη και σε επενδυτές που έχουν την οικονομική δυνατότητα να πραγματοποιήσουν συναλλαγές σε στάνταρ lots, είναι η ευελιξία που προσφέρει. Ο κάτοχος ενός mini λογαριασμού μπορεί να αγοράσει 10 mini lots, τα οποία έχουν την ίδια αξία με ένα στάνταρ lot. Σε αυτή την περίπτωση, τα πιθανά κέρδη (και οι πιθανές ζημίες – μη ξεχνιόμαστε) δε θα διαφέρουν από τα ανάλογα ενός στάνταρ lot. Με 10 mini lots, ωστόσο, ο επενδυτής είναι πιο ευέλικτος. Μπορεί να πουλήσει όσα επιβάλλουν οι συνθήκες ή να αγοράσει ένα ή δύο περισσότερα, ανάλογα με τις εξελίξεις που βλέπει στην πλατφόρμα του.

Με λίγα λόγια, ένας mini λογαριασμός προσφέρει πλεονεκτήματα όχι μόνο στους επενδυτές περιορισμένων δυνατοτήτων, αλλά και σε αυτούς που θέλουν να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους με μεγαλύτερη ευελιξία από αυτή που προσφέρει ένας στάνταρ λογαριασμός.