Τα πλεονεκτήματα των ιαπωνικών κηροπηγίων

Τα ιαπωνικά κηροπήγια (Japanese candlesticks) αποτελούν έναν από τους τρεις δημοφιλέστερους τύπους διαγραμμάτων τεχνικής ανάλυσης στην αγορά του Forex και αυτόν με την πληρέστερη πληροφόρηση. Η ιστορία τους ξεκινά από την Ιαπωνία του 18ου αιώνα και αποτέλεσε μια από τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν όσοι συναλλάσσονταν σε ρύζι, το αγαθό που αποτελούσε το νόμισμα της εποχής. Στο δυτικό κόσμο δεν ήρθε παρά σχετικά πρόσφατα, καθώς οι επενδυτές εκτίμησαν τις ευκολίες που προσφέρει στην τεχνική ανάλυση της αγοράς.

Τα ιαπωνικά κηροπήγια, άλλωστε, παρουσιάζουν ένα πλήθος πλεονεκτημάτων, σε σύγκριση με άλλα διαγράμματα τεχνικής ανάλυσης. Όπως αναφέρθηκε, δίνουν περισσότερες πληροφορίες στον επενδυτή της αγοράς του Forex, σε σύγκριση με τα γραμμικά σχεδιαγράμματα και τα ραβδογράμματα. Όσον αφορά στα τελευταία, τα κηροπήγια προσφέρουν τις ίδιες πληροφορίες με αυτά, αλλά σε ένα διαφορετικό format, το οποίο ενδείκνυται για μια πιο λεπτομερή και ακριβή παρουσίαση της κίνησης μιας τιμής.

Ουσιαστικά, η απεικόνιση της πορείας μιας τιμής μέσω των ιαπωνικών κηροπηγίων φανερώνει την κατεύθυνση της τάσης, βασιζόμενη στην προσφορά και τη ζήτηση. Επιπλέον, παρουσιάζουν με γραφικό τρόπο την ορμή της τάσης (ή την απουσία αυτής). Χάρη στον τρόπο απεικόνισης, οι επενδυτές μπορούν ευκολότερα να ερμηνεύσουν ένα διαφαινόμενο μοτίβο και να εντοπίσουν μια ευκαιρία στην αγορά.

Τέλος, ένα ιαπωνικό κηροπήγιο (από τη στιγμή που παρουσιάζει τα ίδια δεδομένα με ένα ραβδόγραμμα) μπορεί να χρησιμεύσει ως εργαλείο εξακρίβωσης των συμπερασμάτων. Τα κοινά αυτά στοιχεία επιτρέπουν επίσης τη χρήση στα ιαπωνικά κηροπήγια τεχνικών δεικτών που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε ένα ραβδόγραμμα. Τέλος, σε σύγκριση και πάλι με ένα ραβδόγραμμα, τα ιαπωνικά κηροπήγια είναι πιο ενδιαφέροντα στην ανάλυση, καθώς προσφέρουν μια πιο κατανοητή και ευχάριστη στο μάτι εικόνα.

Συμπερασματικά, λοιπόν, τα ιαπωνικά κηροπήγια προσφέρουν μια σύνθετη, αλλά εύκολα κατανοητή εικόνα της κίνησης μιας τιμής, με αποτέλεσμα να είναι κατάλληλα για μια ευρεία γκάμα επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων και των πλέον άπειρων.