Τεχνική ανάλυση forex: Γραφήματα

Η τεχνική ανάλυση αποτελεί μια εξαιρετικά χρήσιμη διαδικασία που δίνει στους επενδυτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν συναλλαγές, όχι βασισμένοι στην τύχη τους, αλλά στις γνώσεις τους και στις ικανότητες πρόβλεψης μιας ισοτιμίας. Χάρη σε αυτή, είναι σε θέση να εκτιμήσουν και να υπολογίσουν τις επόμενες κινήσεις της ισοτιμίας του ζεύγους νομισμάτων που τους ενδιαφέρει, βασιζόμενοι στα χαρακτηριστικά της πορείας της τις τελευταίες ώρες ή ημέρες.

Άλλωστε, ένας βασικός κανόνας στην αγορά του forex είναι ότι, για να μπορέσει κάποιος να προβλέψει το μέλλον μιας ισοτιμίας, θα πρέπει να γνωρίζει το παρελθόν της. Και το παρελθόν αυτό αποκωδικοποιείται μπροστά τους, χάρη στα γραφήματα που ερμηνεύονται στην τεχνική ανάλυση. Τα γραφήματα αυτά, άλλωστε, δεν είναι τίποτε περισσότερο από το πλήθος των προηγούμενων τιμών μιας ισοτιμίας, γκρουπαρισμένων σε ειδικά σχήματα που επιτρέπουν στην τεχνική ανάλυση να καταλήξει σε συμπεράσματα. Και τα γραφήματα αυτά μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: το γραμμικό, το ραβδόγραμμα και το κηροπήγιο.

Το γραμμικό γράφημα είναι και το απλό στη χρήση του – μα, παράλληλα, δίνει και τις λιγότερες πληροφορίες. Ουσιαστικά αποτελείται από τις τιμές κλεισίματος μιας ισοτιμίας τις προηγούμενες ημέρες και δίνει μια πρώτη γεύση στους επενδυτές, σχετικά με τις κινήσεις που έχει ακολουθήσει και ενδεχομένως ακολουθήσει και στο μέλλον.

Το ραβδόγραμμα, από την άλλη, προσφέρει κι επιπλέον πληροφορίες. Παράλληλα με τις τιμές κλεισίματος μιας ισοτιμίας δείχνει και τις τιμές ανοίγματος, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να αποκτούν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Επίσης, οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και να δουν και τα υψηλότερα και χαμηλότερα σημεία μιας ισοτιμίας.

Το γράφημα κηροπήγιο (candlestick), τέλος, δίνει και τις περισσότερες πληροφορίες στους επενδυτές, ωστόσο, απαιτεί λίγο υψηλότερα επίπεδα εμπειρίας. Οι πληροφορίες που δίνει είναι οι εξής: τιμές ανοίγματος και κλεισίματος, χαμηλότερα και υψηλότερα σημεία και εύρος διαφοράς ανάμεσα σε τιμές ανοίγματος και κλεισίματος. Το τελευταίο είναι εξαιρετικά χρήσιμο σε όσους προσπαθούν να εντοπίσουν και να ερμηνεύσουν μια τάση.

Τα παραπάνω διαγράμματα, λοιπόν, είναι εξαιρετικά χρήσιμα στην τεχνική ανάλυση. Σπάνια, όμως, μπορούν να δώσουν ολοκληρωμένα αποτελέσματα, χωρίς τη χρήση τεχνικών δεικτών που βοηθούν στην ερμηνεία τους.