Τεχνική ανάλυση forex: Δείκτες

Τα γραφήματα αποτελούν ένα σημαντικότατο κομμάτι της τεχνικής ανάλυσης στην αγορά του forex, αλλά όχι το μοναδικό. Θα μπορούσαμε να πούμε, μάλιστα, ότι αποτελούν μόλις το 50%, καθώς το άλλο μισό βασίζεται στους τεχνικούς δείκτες.

Με λίγα λόγια, ο επενδυτής που έχει μπροστά του ένα γράφημα μπορεί να πραγματοποιήσει τεχνική ανάλυση στη συμπεριφορά μιας ισοτιμίας έως ένα βαθμό. Μπορεί να δει τις προηγούμενες τιμές και το αν η συμπεριφορά της τις τελευταίες ημέρες είναι ανοδική ή καθοδική. Η πρόβλεψη που θα προκύψει από αυτές τις ελάχιστες πληροφορίες, όμως, δεν είναι 100% εμπεριστατωμένη. Για να φτάσει σε αυτό το ποσοστό, ο επενδυτής θα πρέπει να επιβεβαιώσει τυχόν συμπεράσματα με τη χρήση των τεχνικών δεικτών.

Οι τεχνικοί δείκτες είναι εργαλεία που βοηθούν τους επενδυτές να ερμηνεύσουν όσα βλέπουν σε ένα γράφημα και να καταλήξουν σε μια εμπεριστατωμένη πρόβλεψη για τις μελλοντικές κινήσεις της. Ουσιαστικά δεν είναι κάτι περισσότερο από μια ομάδα τιμών του παρελθόντος (που έχουν προκύψει από την ανάγνωση του γραφήματος), προσαρμοσμένων όμως με τέτοιο τρόπο που να μπορούν να δώσουν ασφαλή συμπεράσματα, όσον αφορά σε διαφαινόμενες τάσεις μιας ισοτιμίας.

Η τάση αποτελεί ενδεχομένως και το σημαντικότερο στοιχείο που οφείλει να εντοπίσει κάποιος επενδυτής, προκειμένου να είναι σε θέση να προβλέψει εμπεριστατωμένα τις επόμενες κινήσεις μιας ισοτιμίας. Και για να μπορέσει να κάνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει απαραίτητα κάποιον τεχνικό δείκτη. Στη διάθεσή του, άλλωστε, βρίσκονται αρκετοί, όπως οι δείκτες τάσης, οι κινητοί και σταθεροί μέσοι όροι, οι προπορευόμενοι και ακολουθούντες δείκτες και άλλοι. Ο καθένας από αυτούς επιτελεί μια διαφορετική λειτουργία, η οποία ενδεχομένως να στέκεται και μόνη της – συνήθως, όμως, τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη χρήση του ενός δείκτη απαιτούν εξακρίβωση, με τη χρήση ενός άλλου.

Άλλωστε, κανείς τεχνικός δείκτης δε μπορεί να προσφέρει 100% σίγουρα αποτελέσματα. Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, κάποιους από αυτούς, προκειμένου να ερμηνεύσει τα στοιχεία ενός διαγράμματος, και κάποιους άλλους, προκειμένου να εξακριβώσει τα αποτελέσματα των πρώτων, κάθε επενδυτής μπορεί να καταλήξει σε εμπεριστατωμένα συμπεράσματα για τις μελλοντικές κινήσεις μιας ισοτιμίας.