Τεχνική ανάλυση forex: Στρατηγικές

Η τεχνική ανάλυση αποτελεί χρήσιμο και απαραίτητο εργαλείο στην αγορά του forex, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους. Άλλωστε, κάποιοι επενδυτές απλά κοιτούν τα διαγράμματα και προχωρούν στις προβλέψεις τους και κάποιοι άλλοι προχωρούν σε περισσότερο εμπεριστατωμένη εξέταση, χρησιμοποιώντας τεχνικούς δείκτες και άλλα εργαλεία. Εφόσον, λοιπόν, η τεχνική ανάλυση μπορεί να πραγματοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους, δε θα μπορούσαν παρά να υπάρχουν και διαφορετικές στρατηγικές εντοπισμού και εκμετάλλευσης των στοιχείων που προκύπτουν από αυτές.

Οι στρατηγικές αυτές είναι δεκάδες και μπορούν να διαχωριστούν ανάλογα με τη δυσκολία που τις συνοδεύει, αλλά και τα αποτελέσματα που μπορούν να φέρουν. Για παράδειγμα, οι πιο απλές έχουν τις μικρότερες απαιτήσεις (όσον αφορά σε γνώσεις και ικανότητες) και συστήνονται στους άπειρους επενδυτές. Υιοθετώντας τις, μπορούν, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουν μόλις δύο τεχνικούς δείκτες και να καταλήξουν σε κάποια σχετικά ασφαλή συμπεράσματα, όσον αφορά στις μελλοντικές κινήσεις μιας ισοτιμίας.

Κάποιες πιο σύνθετες στρατηγικές διαφέρουν ως προς το ότι απαιτούν λίγη περισσότερη εμπειρία, από πλευράς επενδυτών. Και σε αυτές δεν απαιτείται παρά η χρήση δύο ή περισσότερων τεχνικών δεικτών, οι οποίοι μπορούν να αποκαλύψουν χρήσιμες πληροφορίες, όπως τα καλύτερα σημεία εισόδου και εξόδου.

Τέλος, οι πιο απαιτητικές στρατηγικές συστήνονται σε έμπειρους επενδυτές που έχουν μεγάλες ικανότητες στην τεχνική ανάλυση και μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάθε τύπο τεχνικού δείκτη με ευκολία. Άλλωστε, απαιτούν τη χρήση τριών, τεσσάρων ή περισσότερων δεικτών, αλλά και κάποιων περίπλοκων κανόνων, προκειμένου να φέρουν αποτελέσματα. Από κάποιες, μάλιστα, απαιτείται και η χρήση κάποιων λογάριθμων και άλλων θεωρητικών γνώσεων.

Κάθε στρατηγική, λοιπόν, στον τομέα της τεχνικής ανάλυσης, δεν είναι κατάλληλη για κάθε επενδυτή. Ανάλογα με την εμπειρία του, ο καθένας μπορεί να υιοθετήσει αυτή που συνδυάζει καλύτερα τις απαιτήσεις δυνατοτήτων και τα αποτελέσματα, προχωρώντας σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις, προκειμένου να προβλέψει τις επόμενες κινήσεις μιας ισοτιμίας.