Τεχνικοί δείκτες: Εμηνεύουν τις κινήσεις των ισοτιμιών

Κάθε επενδυτής που δραστηριοποιείται στην αγορά του Forex γνωρίζει καλά πως τα επιτυχημένα αποτελέσματα έρχονται μόνο μετά από ώρες ή ημέρες αναλύσεων και με τη χρήση ειδικών εργαλείων που του επιτρέπουν να προβλέψει τις κινήσεις της αγοράς. Τα διαγράμματα αποτελούν το βασικότερο μέσο επιτυχίας, αρκεί να γνωρίζει να τα ερμηνεύσει σωστά. Και οι τεχνικοί δείκτες αποτελούν το εργαλείο που θα τον βοηθήσει σε αυτή την ερμηνεία.

Οι τεχνικοί δείκτες είναι ουσιαστικά μια σειρά από σημεία δεδομένων. Για να προκύψει ένας τεχνικός δείκτης, πρέπει να εφαρμοστεί μια συγκεκριμένη μαθηματική φόρμουλα (κάτι που μπορεί να γίνει αυτόματα, με τη χρήση ειδικού λογισμικού) στα δεδομένα των τιμών μια ισοτιμίας. Οι τιμές που ενδιαφέρουν τον επενδυτή, σε αυτή την περίπτωση, είναι οι τιμές ανοίγματος και κλεισίματος της ισοτιμίας ενός ζεύγους, καθώς και τα υψηλά και χαμηλά που έχει παρουσιάσει.

Κάθε δείκτης, φυσικά, χρησιμοποιεί διαφορετικά δεδομένα ή τον συνδυασμό κάποιων από αυτά. Κάποιοι χρησιμοποιούν αποκλειστικά τις τιμές κλεισίματος, ενώ κάποιοι άλλοι αξιοποιούν και επιπλέον δεδομένα, όπως ο όγκος. Προχωρώντας στους απαραίτητους υπολογισμούς με τα δεδομένα αυτά, προκύπτει το σημείο δεδομένων (για παράδειγμα, ο μέσος όρος τεσσάρων τιμών κλεισίματος). Μια σειρά από σημεία δεδομένων που αφορούν στη χρονική περίοδο που ενδιαφέρει τον επενδυτή δημιουργούν έναν τεχνικό δείκτη, ο οποίος μπορεί να συγκρίνει τα επίπεδα τιμών του παρελθόντος και του παρόντος.

Η σημασία ενός τεχνικού δείκτη στις συναλλαγές στην αγορά του Forex είναι μεγάλη, καθώς μπορεί να ερμηνεύσει την παρούσα κίνηση μιας ισοτιμίας και να οδηγήσει σε μια ασφαλή πρόβλεψη για την επόμενη κίνησή της. Αναλυτικότερα, η χρήση ενός τεχνικού δείκτη μπορεί να προειδοποιήσει τον επενδυτή για το τέλος μιας ανοδικής ή καθοδικής ορμής σε μια ισοτιμία και να τον βοηθήσει να προβλέψει τη μελλοντική της πορεία. Παράλληλα, ο επενδυτής αποκτά ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την επιβεβαίωση άλλων τεχνικών αναλύσεων.

Με λίγα λόγια, η χρήση ενός τεχνικού δείκτη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία στην πρόβλεψη των κινήσεων μιας ισοτιμίας, αξιοποιώντας τα δεδομένα που προκύπτουν από την κίνησή της κατά το παρελθόν και το παρόν.