Τι bonus μπορώ να διεκδικήσω σε έναν forex broker;

Τα bonus αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι, όχι μόνο του προγράμματος προσφορών ενός forex broker, αλλά και των επενδυτών που αναζητούν την εταιρεία που θα αποτελέσει το μεσίτη στις συναλλαγές τους. Επιπλέον, για τους ίδιους τους forex brokers αποτελούν έναν εξαιρετικό τρόπο να προσελκύσουν νέα μέλη και να διατηρούν δραστήρια τα υπάρχοντα. Στο κάτω-κάτω, με ένα bonus κερδίζουν και οι δύο πλευρές: οι επενδυτές διότι αποκτούν επιπλέον χρήματα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στις συναλλαγές τους και οι εταιρείες γιατί διατηρούν ικανοποιημένα τα μέλη τους.

Τα bonus αυτά δίνονται μετά από κάποια κατάθεση και χωρίζονται αρχικά σε δύο βασικές κατηγορίες: αυτό που απευθύνεται σε νέα μέλη (και πιστώνεται μετά την πρώτη τους κατάθεση) και αυτό που απευθύνεται σε υπάρχοντα (και είναι διαθέσιμο μετά την επόμενη κατάθεσή τους). Και σε αυτές τις δύο βασικές κατηγορίες, όμως, συναντάμε συνήθως τρις υποκατηγορίες: τα bonus πίστωσης (credit), περιθωρίου (margin) και σωτηρίας (rescue).

To bonus πίστωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις συναλλαγές του επενδυτή, ενώ παράλληλα είναι και το μόνο που μπορεί να αναληφθεί από τον λογαριασμό του – εφόσον, βέβαια, το προβλέπουν οι όροι του forex broker. Φυσικά, για να μπορέσει να προχωρήσει σε ανάληψη, ο επενδυτής που απέκτησε το bonus πίστωσης πρέπει πρώτα να καλύψει κάποιες προϋποθέσεις. Συνήθως αυτές του ζητούν να επενδύσει πρώτα ένα ποσό, πριν του επιτραπεί η ανάληψη.

Το bonus περιθωρίου, από την άλλη, δε μπορεί να αναληφθεί. Η μόνη χρησιμότητά του αφορά στις συναλλαγές. Συγκεκριμένα, ο επενδυτής που το κέρδισε μπορεί να αυξήσει με αυτό το περιθώριό του (συμπληρώνοντας στα δικά του χρήματα ένα μέρος του bonus) και να προχωρήσει σε μεγαλύτερου όγκου συναλλαγές.

Ούτε το bonus σωτηρίας, τέλος, μπορεί να αφαιρεθεί από το λογαριασμό του επενδυτή. Η μόνη του χρησιμότητα αφορά στην κλήση περιθωρίου και την αποφυγή της. Αναλυτικότερα, όταν μια ζημιογόνα συναλλαγή αρχίσει να απειλεί το σύνολο του περιθωρίου που έχει θέσει κάποιος επενδυτής, το συγκεκριμένο bonus προστίθεται σε αυτό, προκειμένου να αποφευχθεί η κλήση περιθωρίου και, αναπόφευκτα, η αυτόματη διακοπή της συναλλαγής.

Κάθε bonus, λοιπόν, έχει τη δική του χρησιμότητα και οι επενδυτές κερδίζουν σε κάθε περίπτωση ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο ποσό, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν στις συναλλαγές τους ή να εισπράξουν από το λογαριασμό τους.

Δείτε και εδώ:

κατάθεση/ανάληψη μέσω μέσω τραπεζικού εμβάσματος

κατάθεση/ανάληψη μέσω e-wallet

κατάθεση/ανάληψη μέσω πιστωτική/χρεωστική κάρτα