Το πρόγραμμα επιβράβευσης της XM

Αν και τα προγράμματα επιβράβευσης δεν αποτελούν συχνό φαινόμενο στους forex brokers, κάποιες ιστοσελίδες διατηρούν μια τέτοια προσφορά στο πρόγραμμά τους, προκειμένου να διατηρούν δραστήριους τους επενδυτές. Από τη συγκεκριμένη προσφορά, βέβαια, δεν κερδίζουν μόνο οι υπεύθυνοι των ιστοσελίδων, αλλά και οι ίδιοι οι επενδυτές, οι οποίοι μπορούν να διεκδικήσουν bonus και άλλα δώρα.

Ένα τέτοιο πρόγραμμα διατηρεί και η XM, η οποία επιβραβεύει τα μέλη της με πόντους (XMP), κάθε φορά που πραγματοποιούν μια συναλλαγή. Οι συγκεκριμένοι πόντοι μπορούν έπειτα να ανταλλαχθούν με bonus ή μετρητά που μπορούν να αναληφθούν άμεσα. Έτσι, οι παίχτες επιβραβεύονται για τις δραστηριότητές τους, διεκδικώντας μικρότερα ή μεγαλύτερα ποσά.

Κάθε μέλος της XM, λοιπόν, που ολοκληρώνει μια συναλλαγή κερδίζει τους αντίστοιχους πόντους. Οι πόντοι αυτοί μπορεί να είναι 10 ανά lot ή και παραπάνω, ανάλογα με το επίπεδο επιβράβευσης που βρίσκεται κάθε επενδυτής. Όσοι, για παράδειγμα, βρίσκονται στο κατώτατο επίπεδο (Executive) κερδίζουν 10 πόντους ανά lot. Και όσοι βρίσκονται στο ανώτατο επίπεδο (Elite) κερδίζουν 20 πόντους ανά lot. Προκειμένου να αλλάξει επίπεδο, κάθε επενδυτής θα πρέπει να συμπληρώνει συγκεκριμένο αριθμό ημερών αλλαγών – για παράδειγμα, 30 ημέρες για να περάσει από το Executive στο Gold.

Από εκεί και πέρα, κάθε συναλλαγή ενός επενδυτή θα τον ανταμείβει και με επιπλέον πόντους, τους οποίους μπορεί να συγκεντρώνει έως τη στιγμή που θα αποφασίσει να τους ανταλλάξει. Στο πρόγραμμα της XM, οι επιλογές είναι δύο: ανταλλαγή με κάποιο bonus ή ανταλλαγή με μετρητά.

Στην πρώτη περίπτωση, δεν έχει παρά να ζητήσει την ανταλλαγή με κάποιο bonus, το οποίο θα πιστωθεί στο λογαριασμό του και θα χρησιμοποιηθεί στις επόμενες συναλλαγές του. Η αξία ενός bonus υπολογίζεται με βάση τους πόντους που έχει συγκεντρώσει και αποτελεί το 1/3 των συνολικών πόντων. Για παράδειγμα, κάποιος παίχτης που έχει συγκεντρώσει 1200 πόντους θα τους ανταλλάξει με ένα bonus 400 ευρώ. Αντίστοιχα, αν επιθυμεί να τους αλλάξει με μετρητά, το ποσό θα υπολογιστεί ως το 1/40 του συνόλου των πόντων – σύμφωνα με το παραπάνω παράδειγμα, στα 30 ευρώ.

Ανάλογα με τους πόντους που έχει συγκεντρώσει, χάρη στο πρόγραμμα επιβράβευσης της XM, λοιπόν, κάθε επενδυτής μπορεί να εκμεταλλευτεί τις προηγούμενες δραστηριότητές του, ανταλλάσσοντάς τους με bonus ή μετρητά.