Τροφοδοσία του λογαριασμού Forex μέσω τραπεζικού εμβάσματος

Αν και υπάρχουν διάφοροι τρόποι τροφοδοσίας ενός λογαριασμού Forex μέσω του internet (όπως η πιστωτική κάρτα και τα e-wallets), πολλοί επενδυτές προτιμούν τον παραδοσιακό τρόπο του τραπεζικού εμβάσματος, αρνούμενοι να εκτεθούν στα όποια ρίσκα μπορεί να ενέχουν οι online συναλλαγές. Βέβαια, οι online πάροχοι εξασφαλίζουν την ασφάλεια των συναλλαγών, ανεξαρτήτως του τρόπου, αλλά κάποιοι επενδυτές διευκολύνονται περισσότερο έτσι.

Η ασφάλεια, λοιπόν, είναι απόλυτη στην περίπτωση του τραπεζικού εμβάσματος, αφού δε χρησιμοποιείται το διαδίκτυο και η συναλλαγή πραγματοποιείται μέσω των δύο τραπεζών. Το βασικό μειονέκτημα σε αυτή την περίπτωση όμως αφορά στο χρόνο που απαιτεί η ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία μπορεί να χρειαστεί έως και μερικές εργάσιμες ημέρες.

Αυτό που πρέπει να κάνει ο επενδυτής που επιθυμεί να τροφοδοτήσει τον online λογαριασμό του με χρήματα είναι να μάθει αρχικά τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του παρόχου. Αυτός βρίσκεται συνήθως στην ιστοσελίδα του – ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσει με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για τον μάθει. Με τα στοιχεία αυτά ανά χείρας, θα πρέπει να επισκεφτεί την τράπεζά του και να μεταφέρει από το δικό του λογαριασμό τα χρήματα που επιθυμεί. Αντίστοιχα, στην περίπτωση που επιθυμεί να προχωρήσει σε ανάληψη των κερδών του, δεν έχει παρά να ζητήσει την κατάθεσή τους στον λογαριασμό που χρησιμοποίησε.

Πρόκειται, ίσως, για τον πλέον παραδοσιακό τρόπο τροφοδοσίας του online λογαριασμού, μαζί με αυτόν της ταχυδρομικής επιταγής, η οποία απαιτεί τα στοιχεία της έδρας του online παρόχου. Το βασικό μειονέκτημα και στις δύο περιπτώσεις εντοπίζεται στο χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, καθώς αυτός κρίνεται μεγάλος, σε σύγκριση με αυτόν που απαιτούν οι online χρηματικές συναλλαγές, όπως η κατάθεση μέσω πιστωτικής ή e-wallet.