Τύποι διαγραμμάτων τεχνικής ανάλυσης: Γραμμικά

Η επιτυχία στις συναλλαγές στην αγορά του Forex δεν έχει να κάνει στο ελάχιστο με την τύχη, αλλά με την ικανότητα του επενδυτή να προβλέψει με επιτυχία τις μελλοντικές κινήσεις μιας ισοτιμίας. Για να μπορέσει, βέβαια, κάθε επενδυτής να προχωρήσει σε μια τέτοια πρόβλεψη χρειάζεται στοιχεία που αφορούν στην επικαιρότητα (όπως εξελίξεις που ενδεχομένως επηρεάσουν τις αγορές), αλλά και στο παρελθόν. Οι ματιές αυτές στο παρελθόν είναι δυνατές, χάρη στα στοιχεία που διατίθενται σε κάθε ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών της αγοράς του Forex. Πρόκειται, ωστόσο, για έναν τεράστιο όγκο στοιχείων. Για το λόγο αυτό, ο επενδυτής θα πρέπει να επιλέξει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και το κατάλληλο εργαλείο ανάγνωσης.

Αυτός ακριβώς είναι και ο ρόλος που παίζουν τα διαγράμματα τεχνικής ανάλυσης της αγοράς: αποτελούν εργαλεία ανάγνωσης των στοιχείων του παρελθόντος, είτε μιλάμε για τα γραμμικά, τα ραβδογράμματα ή τα Japanese candlesticks. Το καθένα από αυτά αποκαλύπτει διαφορετικά στοιχεία και κρύβει μεγαλύτερες ή μικρότερες δυσκολίες στην ανάγνωσή του.

Τα γραμμικά διαγράμματα είναι αυτά που προσφέρουν τις λιγότερες πληροφορίες και παράλληλα είναι πιο εύκολα στην ανάγνωσή τους. Ουσιαστικά αποτελούνται από μια γραμμή που κινείται πάνω στα σημεία του κλεισίματος μιας τιμής σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. Η γραμμή αυτή εμφανίζει πολύ απλά την τάση που παρουσιάζει μια ισοτιμία. Αν κινείται ανοδικά, από τη μία τιμή κλεισίματος στην επόμενη, σημαίνει ότι η τάση είναι ανοδική. Αν κινείται πτωτικά, η τάση είναι πτωτική.

Αν και τα γραμμικά διαγράμματα δεν παρουσιάζουν άλλες χρήσιμες πληροφορίες, όπως οι ανώτατες και κατώτατες τιμές μιας ισοτιμίας, είναι εξαιρετικά χρήσιμα για τον αρχικό εντοπισμό μιας τάσης. Παράλληλα, επιδέχονται πιο επισταμένης ερμηνείας, με τη χρήση άλλων τεχνικών εργαλείων, όπως οι δείκτες. Παρόλο, λοιπόν, που προσφέρουν την πιο περιορισμένη πληροφόρηση, σε σχέση με άλλα δημοφιλή διαγράμματα, είναι εξαιρετικά χρήσιμα και δίνουν σημαντικές πληροφορίες σε έναν επενδυτή.