Τύποι προσφορών στην αγορά του forex

Οι forex brokers δε βασίζονται αποκλειστικά στην ποιότητα των υπηρεσιών τους για να προσελκύσουν νέα μέλη και να διατηρήσουν δραστήρια τα υπάρχοντα, αλλά και σε κάποιες γενναιόδωρες προσφορές, τις οποίες μπορούν να εκμεταλλευτούν οι επενδυτές, προκειμένου να αυξήσουν το κεφάλαιό τους. Οι προσφορές αυτές μπορούν να βρεθούν σε διάφορες μορφές, αλλά οι δύο συχνότερες είναι τα bonus και οι διαγωνισμοί.

Τα bonus χαρίζονται συνήθως σε μέλη που προχωρούν στην πρώτη κατάθεση στο λογαριασμό τους, ενώ μπορούν κάποιες φορές να τα διεκδικήσουν και επενδυτές που προχωρούν σε επαναφορτίσεις του λογαριασμού τους σε συγκεκριμένες ημέρες. Τέτοια bonus βρίσκονται σε διάφορες μορφές. Υπάρχει για παράδειγμα, το bonus πίστωσης, το οποίο μπορεί μεν να χρησιμοποιηθεί στις συναλλαγές του επενδυτή που το κέρδισε, αλλά είναι και το μόνο που μπορεί να σηκώσει και από το λογαριασμό του. Άλλος ένας τύπος bonus είναι και το περιθωρίου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στις συναλλαγές του επενδυτή, προκειμένου να αυξήσει το περιθώριό του και τη μόχλευση. Και, τέλος, υπάρχει και το bonus σωτηρίας, το οποίο ενεργοποιείται στην περίπτωση που η συναλλαγή του επενδυτή φέρει τόσο μεγάλες ζημίες που θα κινδυνέψει με κλήση περιθωρίου. Σε μια τέτοια περίπτωση, ενεργοποιείται το bonus, το οποίο συμπληρώνει το περιθώριο που χάθηκε.

Όσον αφορά στους διαγωνισμούς, αυτοί είναι συνήθως πιο γενναιόδωροι, αλλά και απαιτητικοί. Συνήθως, ο forex broker που διοργανώνει ένα διαγωνισμό ανακοινώνει ένα χρονικό περιθώριο, κατά το οποίο τα μέλη του θα πρέπει να ανταγωνιστούν μεταξύ τους, όσον αφορά στις ικανότητές τους στις συναλλαγές. Το μόνο που έχουν να κάνουν σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές τους ως συνήθως, προσμένοντας κέρδη. Στο τέλος του διαγωνισμού, όμως, και εφόσον έχουν αποκομίσει τα περισσότερα κέρδη από τις συναλλαγές τους, θα κερδίσουν και κάποια βραβεία – χρηματικά έπαθλα, ταξίδια ή πλούσια δώρα.

Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, οι συγκεκριμένες προσφορές προσφέρουν αυτό το κάτι παραπάνω σε κάθε επενδυτή, ο οποίος μπορεί να αυξήσει χάρη σε αυτές το κεφάλαιό του. Και, παράλληλα, οι forex brokers κερδίζουν εντυπώσεις, σε σχέση με τον ανταγωνισμό τους, αλλά και νέα και δραστήρια μέλη.