Τύποι τάσεων στην αγορά του forex

Οι συναλλαγές στην αγορά του forex δε θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με επιτυχία, αν οι επενδυτές δεν προχωρούσαν πρώτα στην απαραίτητη διαδικασία της τεχνικής ανάλυσης. Πρόκειται για μια διαδικασία που, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κίνησης μιας ισοτιμίας που αναζητά κάποιος επενδυτής, μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά εύκολη ή ιδιαίτερα δύσκολη. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η τεχνική ανάλυση μπορεί να συνοψιστεί σε τέσσερις λέξεις: το κυνήγι της τάσης.

Η τάση αποτελεί ίσως το σημαντικότερο στοιχείο στην πρόβλεψη των επόμενων κινήσεων μιας ισοτιμίας. Σκοπός των επενδυτών είναι να την εντοπίσουν και να αναλύσουν τα κυριότερα χαρακτηριστικά της, όπως η ορμή της, η διάρκειά της και τα σημεία αντιστροφής της. Πρώτα απ’ όλα, όμως, θα πρέπει να αναγνωρίσουν τον τύπο της τάσης, προκειμένου να κινηθούν ανάλογα.

Οι τύποι μιας τάσης στην αγορά του forex, λοιπόν, είναι τρεις: η ανοδική, η καθοδική και η πλάγια. Καθεμία σημαίνει διαφορετικά πράγματα για την κίνηση μιας ισοτιμίας και απαιτεί διαφορετικές ενέργειες από τους επενδυτές, όταν έρχεται η ώρα να ανοίξουν ή να κλείσουν μια συναλλαγή.

Η ανοδική τάση είναι αυτή που κινείται προς τα πάνω. Χαρακτηρίζεται από τη συνεχή αύξηση της τιμής μιας ισοτιμίας, σε μια καθορισμένη περίοδο. Με λίγα λόγια, σε μια ανοδική τάση εντοπίζονται υψηλότερα υψηλά και υψηλότερα χαμηλά στην τιμή μιας ισοτιμίας. Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει πως, κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής τάσης, η τιμή της ισοτιμίας δεν πέφτει ποτέ. Απλά ο μέσος όρος των τιμών της έχει ανοδική πορεία.

Αντίστοιχα, η καθοδική τάση κινείται προς τα κάτω, με αποτέλεσμα τα χαμηλότερα υψηλά και τα χαμηλότερα χαμηλά μιας ισοτιμίας, κατά τη διάρκεια μιας προκαθορισμένης περιόδου. Ουσιαστικά, κινείται αντίθετα από μια ανοδική τάση, χωρίς αυτό να σημαίνει και πάλι ότι εντοπίζονται σε αυτή μόνο χαμηλότερες τιμές.

Η πλάγια τάση, τέλος, ουσιαστικά δε δείχνει τίποτα χρήσιμο και το συμπέρασμα που προσφέρει είναι ότι ο επενδυτής θα πρέπει να κάνει υπομονή, έως ότου εντοπιστεί μια ανοδική ή καθοδική. Ουσιαστικά, η πλάγια τάση δε δείχνει σημαντικές αλλαγές στην κίνηση μιας ισοτιμίας, καθώς οι τιμές κινούνται πάνω και κάτω, ανάμεσα σε επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης.

Αναγνωρίζοντας καθεμία από τις παραπάνω τάσεις, λοιπόν, κάθε επενδυτής καταλήγει σε χρήσιμα συμπεράσματα για την κίνηση μιας ισοτιμίας, συμπεράσματα που είναι απαραίτητο να επεκταθούν, χάρη στην αναγνώριση και των υπόλοιπων χαρακτηριστικών μιας τάσης.