Υπεύθυνη χρήση σημάτων forex και forex robots

Πέρα από τις δυνατότητες που έχει κάθε επενδυτής στην αγορά του forex να αξιοποιήσει τις ικανότητες τεχνικής ανάλυσης και πρόβλεψης που διαθέτει, καθώς και την εμπειρία και την τύχη του, μπορεί να χρησιμοποιήσει και ένα πλήθος αυτοματοποιημένων εργαλείων που μπορούν να του φέρουν σημαντικά κέρδη. Τα εργαλεία αυτά έρχονται με τη μορφή των σημάτων forex και των forex robots.

Πρόκειται για κομμάτια λογισμικού που πραγματοποιούν αυτόματα συναλλαγές. Στην περίπτωση των σημάτων forex, πρόκειται για προτάσεις των ειδικών, τις οποίες ο επενδυτής δεν έχει παρά να επιλέξει και να εγκρίνει. Τα σήματα αυτά αντιγράφονται στην πλατφόρμα του και ξεκινούν τις συναλλαγές που προτείνουν οι ειδικοί.

Τα forex robots, από την άλλη, πραγματοποιούν αυτόματα δεκάδες συναλλαγές ταυτόχρονα. Πρόκειται για συναλλαγές που εξαρτώνται από τις παραμέτρους που έχει θέσει ο επενδυτής. Αυτό είναι, άλλωστε, και το μόνο καθήκον του σε μια τέτοια περίπτωση. Πέρα από αυτό, δε χρειάζεται να ανοίξει και να κλείσει θέσεις ο ίδιος.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι αυτοματοποιημένες συναλλαγές απαιτούν προσοχή. Ένα σήμα forex, για παράδειγμα, δεν αποτελεί παρά μία ακόμη πρόβλεψη. Ακόμη κι αν προέρχεται από κάποιον ειδικό, οι πιθανότητες επιτυχίας του δεν αγγίζουν το 100% και πάντα υπάρχει περιθώριο λάθους. Αυτό σημαίνει πως η επιλογή ενός σήματος forex θα πρέπει να πραγματοποιείται με τεράστια προσοχή. Με λίγα λόγια, ο επενδυτής θα πρέπει να εμπιστεύεται την πηγή της και να είναι διατεθειμένος να ρισκάρει λιγότερα ή περισσότερα χρήματα σε αυτή.

Αντίστοιχα, στην περίπτωση χρήσης ενός forex robot, η επιλογή των παραμέτρων που θέτει ο επενδυτής θα πρέπει να γίνεται με τεράστια προσοχή. Ακόμη και ένα μικρό λάθος ή ένας λανθασμένος υπολογισμός μπορεί να κοστίσει πολλά χρήματα. Άλλωστε, το forex robot θα πραγματοποιήσει ταυτόχρονα πολλές συναλλαγές με τις ίδιες παραμέτρους και όχι μόνο μία.

Από τη στιγμή, λοιπόν, που ούτε ένα σήμα forex ούτε ένα forex robot είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν προβλέψεις με 100% επιτυχία, η προσοχή στην επιλογή τους είναι αυτονόητη και εξαιρετικά σημαντική.