ΧΜ: Αλλαγές στο ωράριο συναλλαγών λόγω της αργίας των Ευχαριστιών

Η XM ενημερώνει τα μέλη της που πραγματοποιούν συναλλαγές στην αγορά του forex πως θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στο ωράριο των επόμενων ημερών. Άλλωστε, πλησιάζουμε στην αργία των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα πολλά από τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που επηρεάζονται από τις αγορές στην άλλη άκρη του Ατλαντικού να γίνουν διαθέσιμα με μειωμένο ωράριο.

Οι αλλαγές στο ωράριο συναλλαγών θα ισχύσουν στις 24 και 25 Νοεμβρίου και έπειτα θα επανέλθει το κανονικό ωράριο συναλλαγών. Οι αλλαγές και τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που επηρεάζονται παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Χρηματοοικονομικό μέσο 24/11 25/11
COFFE Κλειστά Κλείσιμο νωρίτερα 19:55
HGCOP Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κλείσιμο νωρίτερα 20:40
CORN Κλειστά Κλείσιμο νωρίτερα 20:00
COTTO Κλειστά Άνοιγμα αργότερα 15:05
COTTO Κλείσιμο νωρίτερα 20:25 Κλείσιμο νωρίτερα 20:55
JP225 Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κλείσιμο νωρίτερα 20:10
JP225Cash Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κλείσιμο νωρίτερα 20:10
COCOA Κλειστά Κλείσιμο νωρίτερα 19:55
NGAS Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κλείσιμο νωρίτερα 20:40
PALL Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κλείσιμο νωρίτερα 19:55
PLAT Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κλείσιμο νωρίτερα 19:55
SBEAN Κλειστά Κλείσιμο νωρίτερα 20:00
SUGAR Κλειστά Κανονικό ωράριο
BRENT Κλείσιμο νωρίτερα 20:25 Κλείσιμο νωρίτερα 20:55
OIL Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κλείσιμο νωρίτερα 20:40
OILMn Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κλείσιμο νωρίτερα 20:40
US500 Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κλείσιμο νωρίτερα 20:10
US500Cash Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κλείσιμο νωρίτερα 20:10
US100 Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κλείσιμο νωρίτερα 20:10
US100Cash Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κλείσιμο νωρίτερα 20:10
US30 Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κλείσιμο νωρίτερα 20:10
US30Cash Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κλείσιμο νωρίτερα 20:10
WHEAT Κλειστά Κλείσιμο νωρίτερα 20:00
GOLD Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κλείσιμο νωρίτερα 20:40
Silver Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κλείσιμο νωρίτερα 20:40