Ώρες συναλλαγών για τις κυριότερες αγορές Forex

Ένα από τα μεγαλύτερα χαρακτηριστικά της αγοράς Forex είναι ότι, ουσιαστικά, δεν κλείνει ποτέ κατά τη διάρκεια του 24ώρου. Αυτό οφείλεται στο εύλογο γεγονός ότι μια αγορά που αφορά στο ξένο συνάλλαγμα εκτείνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Επομένως, μόλις μια αγορά σε ένα μέρος του κόσμου κλείσει, έχει έρθει ήδη η ώρα να ανοίξει κάποια άλλη.

Αναλυτικότερα, η αγορά του Forex αποτελείται από τέσσερις βασικές αγορές συναλλάγματος: του Λονδίνου, της Νέας Υόρκης, του Τόκιο και του Σύδνεϋ. Αντίστοιχα, οι ώρες συναλλαγών σε αυτές έχουν ως εξής:

Λονδίνο: 10:00 πμ έως 07:00 μμ

Νέα Υόρκη: 03:00 μμ έως 12:00 μμ

Σύδνεϋ: 12:00 μμ έως 09:00 πμ

Τόκιο: 02:00 πμ έως 11:00 πμ

Οι παραπάνω ώρες είναι ώρες Ελλάδος και, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε δεν υπάρχουν ώρες μέσα στο 24ωρο, κατά τις οποίες δεν υπάρχει μια έστω ανοιχτή αγορά. Αντίθετα, κάποιες ώρες της ημέρας, οι επενδυτές έχουν μπροστά τους περισσότερες από μία ανοιχτές αγορές. Οι συγκεκριμένες ώρες, μάλιστα, αποτελούν κατά πολλούς και τις πλέον επικερδείς για συναλλαγές, καθώς η ρευστότητα είναι μεγαλύτερη.

Επιπλέον, η αγορά του Forex λειτουργεί θεωρητικά και ολόκληρη την εβδομάδα, ακόμη και τα σαββατοκύριακα.Οι online εταιρίες Forex δέχονται συναλλαγές ξένου συναλλάγματος όλο το εικοσιτετράωρο. Από τη στιγμή, όμως, που όλες οι τράπεζες είναι κλειστές κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, οι μεγάλες συναλλαγές είναι ελάχιστες και η ρευστότητα μικρή. Για το λόγο αυτό, τα πιθανά κέρδη δε μπορούν να είναι μεγάλα και τα σαββατοκύριακα δε θεωρούνται επικερδή από πολλούς επενδυτές.

Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, όλες οι ώρες δεν είναι ίδιες για τις συναλλαγές. Ο κανόνας λέει πως όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος των συναλλαγών τόσο μεγαλύτερες είναι και οι πιθανότητες μεγάλου κέρδους, χάρη στις μεγάλες διακυμάνσεις της αγοράς. Για το λόγο αυτό, οι ώρες που λειτουργεί η αγορά του Λονδίνου ή της Νέας Υόρκης, κατά τις οποίες εντοπίζεται και ο μεγαλύτερος όγκος των συναλλαγών, μπορούν να αποδειχθούν και οι πιο επικερδείς. Αντίθετα, όσο είναι ανοιχτή η αγορά του Τόκιο ή του Σύδνεϋ, ο όγκος των συναλλαγών είναι σαφώς μικρότερος.

Φυσικά, παίζει ρόλο και το νόμισμα που έχει επιλεγεί. Όπως εύκολα μπορεί να μαντέψει κανείς, ο μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών που αφορά στο δολάριο πραγματοποιείται κατά τις ώρες που είναι ανοιχτή η “ντόπια” αγορά της Νέας Υόρκης. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τη λίρα και την αγορά του Λονδίνου και με το γιεν και την αγορά του Τόκιο.

Η αγορά του Forex, λοιπόν, παραμένει ουσιαστικά ανοιχτή ολόκληρο το 24ωρο και επιτρέπει ακόμη και συναλλαγές μέσα στο σαββατοκύριακο. Ωστόσο, κάθε ώρα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και, ανά πάσα στιγμή, παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των συναλλαγών ποια αγορά είναι ανοιχτή τη συγκεκριμένη ώρα και με ποιο ζεύγος νομισμάτων συναλλάσσεται ο επενδυτής.

Διαβάστε περισσότερα για την πραγματοποίηση συναλλαγών Forex στο διαδίκτυο.