Category Archives: Στρατηγικές Forex

Έχετε επιλέξει την καταλληλότερη στρατηγική συναλλαγών;

Ξεκινώντας τις συναλλαγές στην αγορά του forex, σύντομα θα διαπιστώσετε ότι το Α και το Ω της επιτυχίας είναι η υιοθέτηση μιας στρατηγικής – ενός πλάνου συναλλαγών που θα ακολουθείτε πιστά, προκειμένου να είστε σε θέση να αξιοποιείτε με τον καλύτερο τρόπο το κεφάλαιό σας και να εντοπίζετε τα σήματα και τις ευκαιρίες εκείνες που θα σας αποφέρουν τα μεγαλύτερα δυνατά κέρδη με το μικρότερο δυνατό ρίσκο. Continue reading Έχετε επιλέξει την καταλληλότερη στρατηγική συναλλαγών;

Forex και στρατηγικές

Αν και η ύπαρξη συγκεκριμένων στρατηγικών είναι σχετικά σπάνια στην αγορά του Forex, πολλοί επενδυτές υιοθετούν κάποιες, οι οποίες συνήθως προκύπτουν από την εμπειρία και την κατανόηση της λειτουργίας της αγοράς. Εξάλλου, στρατηγική στην αγορά του Forex θα μπορούσε να θεωρηθεί οποιαδήποτε μέθοδος σκοπεύει στην καλύτερη διαχείριση του κεφαλαίου του επενδυτή. Από την άλλη, όμως, αυτός δεν είναι και ο σκοπός κάθε συναλλαγής; Continue reading Forex και στρατηγικές

Αγορά προς διακράτηση (buy and hold)

Η στρατηγική της αγοράς προς διακράτηση είναι αρκετά διαδεδομένη σε χρηματιστηριακές αγορές, καθώς επιτρέπει στον κάτοχο των μετοχών να τις διατηρεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα (ακόμη και αρκετά χρόνια), αναμένοντας τη σταδιακή ή απότομη αύξηση της αξίας τους. Η εν λόγω πρακτική μπορεί να υιοθετηθεί και στην αγορά του Forex, ωστόσο, το γεγονός ότι η συγκεκριμένη αγορά αποτελείται κυρίως από άμεσες και σύντομες χρονικά συναλλαγές σημαίνει πως η αγορά προς διακράτηση δεν είναι πάντοτε η καλύτερη στρατηγική. Continue reading Αγορά προς διακράτηση (buy and hold)

Επιτόκια και arbitage: Η συνταγή της επιτυχίας

Το arbitrage αποτελεί μια από τις πλέον δημοφιλείς στρατηγικές στην αγορά του forex, καθώς χιλιάδες έμπειροι επενδυτές την χρησιμοποιούν, προκειμένου να διεκδικήσουν κέρδη με σχεδόν μηδενικό ρίσκο. Η στρατηγική αυτή επιτρέπει στους επενδυτές να διεκδικήσουν κέρδη από τρεις συναλλαγές σε αντίστοιχα ζεύγη νομισμάτων, χωρίς καν να περιμένουν αλλαγές στις μεταξύ τους ισοτιμίες. Για να συμβεί, όμως, κάτι τέτοιο, θα πρέπει οι επενδυτές να εντοπίσουν μια ασυνέπεια στις ισοτιμίες τριών ζευγών, οι οποίες θα μπορούν να αποφέρουν κέρδος με άμεσα ανοίγματα και κλεισίματα θέσεων. Continue reading Επιτόκια και arbitage: Η συνταγή της επιτυχίας

Διαφορετικά είδη προσεγγίσεων στις συναλλαγές forex

Η αγορά του forex κρύβει τεράστιες ευκαιρίες για κάθε επενδυτή, αρκεί αυτός να είναι σε θέση να τις εκμεταλλευτεί. Επιπλέον, οι συναλλαγές σε αυτή διαφέρουν τόσο ανάμεσά τους (κάθε επενδυτής έχει στη διάθεσή του, άλλωστε, διαφορετικούς τύπους συναλλαγών) που μπορούν να καλύψουν κάθε προσέγγιση που ενδεχομένως έχει κάποιος επενδυτής, ως προς τις συναλλαγές του. Continue reading Διαφορετικά είδη προσεγγίσεων στις συναλλαγές forex

Αντιστάθμιση κινδύνου (hedging) στις συναλλαγές στην αγορά του forex

Καθώς καμία στρατηγική δε μπορεί να υποσχεθεί ολοκληρωτική εξάλειψη του κινδύνου, οι πρακτικές που υπόσχονται τη μεγαλύτερη επιτυχία στις συναλλαγές είναι αυτές που υπόσχονται διαχείριση και μείωση του ρίσκου. Ανάμεσα σε αυτές τις πρακτικές, εκείνη που ξεχωρίζει περισσότερο είναι η αντιστάθμιση κινδύνου (γνωστή και ως hedging).

Η αντιστάθμιση κινδύνου είναι μια πρακτική που κατορθώνει να μειώσει σημαντικά το ρίσκο που συνοδεύει κάθε συναλλαγή. Αποτελείται από δύο παράλληλες συναλλαγές, οι οποίες έχουν ως σκοπό να αντισταθμίσει η μία τις πιθανές ζημίες της άλλης. Συνήθως μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους: είτε με το άνοιγμα δύο θέσεων με κοινό νόμισμα είτε με το άνοιγμα μιας συναλλαγής στην αγορά τοις μετρητοίς και της απόκτησης ενός δικαιώματος επιλογής.

Στην πρώτη περίπτωση, οι επενδυτές θα πρέπει να συνδυάσουν δύο σχεδόν αντίθετες συναλλαγές. Ας υποθέσουμε πως κάποιος αποκτά το ζεύγος EUR/USD, αναμένοντας πτώση της ισοτιμίας του, προκειμένου να εξασφαλίσει κέρδος. Προκειμένου να προχωρήσει σε αντιστάθμιση κινδύνου, θα πρέπει παράλληλα να ανοίξει μία ακόμη θέση, αυτή τη φορά σε ένα άλλο ζεύγος με το δολάριο – για παράδειγμα, το USD/JPY. Ακόμη και στην περίπτωση, λοιπόν, που η αρχική συναλλαγή δεν έχει την πορεία που επιθυμούσε, αν η αξία του δολαρίου ανέβει, θα εξασφαλίσει κέρδη από τη δεύτερη συναλλαγή, καλύπτοντας τις ζημίες του πρώτου. Με τον τρόπο αυτό, το ρίσκο μειώνεται σημαντικά.

Δύο σχεδόν αντίθετες συναλλαγές θα πρέπει να συνδυαστούν και με τον δεύτερο τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση, ο επενδυτής μπορεί να ανοίξει μια θέση στην αγορά τοις μετρητοίς, αναμένοντας πτώση της ισοτιμίας. Παράλληλα, μπορεί να αποκτήσει κι ένα δικαίωμα επιλογής, με την ακριβώς αντίθετη πρόβλεψη, το οποίο θα είναι σε θέση να επιβεβαιώσει σε μελλοντικό χρόνο. Στην περίπτωση, λοιπόν, που η ισοτιμία δεν πέσει και η πρώτη συναλλαγή ξεκινά να φέρνει ζημίες, μπορεί να αποκτήσει το δικαίωμα επιλογής, ώστε να καλύψει τη ζημία με τα κέρδη του. Στην περίπτωση, από την άλλη, που η ισοτιμία ακολουθήσει πτωτική πορεία, θα είναι σε θέση να μην αποκτήσει καν το δικαίωμα επιλογής και να χάσει απλά το ποσό που ξόδεψε για την προπληρωμή του.

Και οι δύο τρόποι, λοιπόν, επιτυγχάνουν την αντιστάθμιση κινδύνου, προσφέροντας ο καθένας διαφορετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Διαχείριση ρίσκου στις συναλλαγές στην αγορά του forex

Κάθε επενδυτής που ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει μια συναλλαγή στην αγορά του forex οφείλει να είναι πρώτα απ’ όλα έτοιμος, όχι για τα κέρδη που ενδεχομένως εξασφαλίσει, αλλά για την πιθανότητα η συναλλαγή του να καταλήξει σε ζημίες και να επηρεάσει αρνητικά το κεφάλαιό του. Το ρίσκο, άλλωστε, είναι παρόν σε κάθε συναλλαγή και αποτελεί τον πρώτο και βασικότερο παράγοντα που οφείλει να υπολογίσει κάθε επενδυτής.

Η διαχείριση του ρίσκου, άλλωστε, και ο τρόπος που αυτή πραγματοποιείται είναι ο βασικός παράγοντας διαφοροποίησης των επιτυχημένων από τους αποτυχημένους επενδυτές. Εξάλλου, οι επενδυτές που διαχειρίζονται με επιτυχία το ρίσκο κάθε συναλλαγής δεν κατορθώνουν να εξασφαλίσουν περισσότερα κέρδη, αλλά να χάσουν λιγότερα χρήματα. Και αυτό τους κάνει επιτυχημένους.

Το ρίσκο μπορεί να διαχειριστεί πρώτα απ’ όλα με την εξάλειψη του παράγοντα τύχη. Οι συναλλαγές στην αγορά του forex δεν είναι τυχερό παιχνίδι και η τύχη δεν έχει καμία θέση σε αυτές. Αντίθετα, κάθε απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται με βάση τα αποτελέσματα της τεχνικής ανάλυσης. Αν τα αποτελέσματα αυτά φανερώνουν μια αβέβαιη πορεία και υψηλό ρίσκο, η συναλλαγή καλό είναι να αποφεύγεται.

Παράλληλα, δεν είναι μόνο η επιλογή της καταλληλότερης συναλλαγής αυτή που μειώνει το ρίσκο. Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει και το κλείσιμό της την κατάλληλη στιγμή. Σύμμαχος των επενδυτών σε αυτόν τον τομέα είναι οι εντολές ορίου και ελαχιστοποίησης ζημίας. Κάθε επενδυτής, λοιπόν, θα πρέπει να διαχειριστεί ένα ποσοστό του ρίσκου που συνοδεύει τη συναλλαγή του, φροντίζοντας να την κλείσει την κατάλληλη στιγμή – αν αποδειχθεί ζημιογόνα, πριν το κεφάλαιό του εξανεμιστεί και, αν αποδειχθεί κερδοφόρα, πριν η τάση αντιστραφεί. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, η συμβολή της τεχνικής ανάλυσης είναι ανεκτίμητη.

Τελευταία και βασικότερη συμβουλή διαχείρισης ρίσκου είναι αυτή που απαγορεύει στους επενδυτές να παρασυρθούν από τα συναισθήματά τους. Οι συναλλαγές στην αγορά του forex, άλλωστε, πρέπει να είναι υπολογισμένες έως την τελευταία τους λεπτομέρεια και ο φόβος ή η απληστία δεν έχουν καμία θέση, κατά τη διάρκεια των αποφάσεων.

Διαχείριση κεφαλαίου στις συναλλαγές στην αγορά του forex

Κάθε επενδυτής που ξεκινά να δραστηριοποιείται στην αγορά του forex αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει κεφάλαια και να τα ρισκάρει, προκειμένου να διεκδικήσει κέρδη. Τα κεφάλαια αυτά αποτελούν τον σημαντικότερο τομέα στις συναλλαγές τους, καθώς η σωστή επιλογή και διαχείρισή τους κρίνεται πολύ πιο σημαντική από οποιαδήποτε άλλη επιλογή – το ζεύγος νομισμάτων, το χρονικό σημείο της συναλλαγής και άλλες. Continue reading Διαχείριση κεφαλαίου στις συναλλαγές στην αγορά του forex