Η αξία της τεχνικής ανάλυσης στην αγορά του forex

Οι συναλλαγές στην αγορά του forex απαιτούν σίγουρα κι ένα απόθεμα τύχης από τους επενδυτές, ωστόσο, ο βασικός παράγοντας δεν είναι άλλος από την κατανόηση της αγοράς και την εμπεριστατωμένη πρόβλεψη των μελλοντικών της κινήσεων. Κάτι τέτοιο, βέβαια, δε μπορεί να πραγματοποιηθεί τυχαία και απαιτεί γνώσεις και ικανότητες από κάθε επενδυτή.

Βέβαια, η εμπεριστατωμένη πρόβλεψη δε μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια κάποιας μαγικής σφαίρας ούτε είναι απαραίτητα τα πτυχία στον τομέα των οικονομικών επιστημών. Οι επενδυτές μπορούν να πραγματοποιήσουν τέτοιες προβλέψεις ανά πάσα στιγμή, χάρη σε μια σημαντική δυνατότητα που αποκτούν από τους forex brokers: την τεχνική ανάλυση.

Η τεχνική ανάλυση είναι η διαδικασία εκείνη που επιτρέπει στους επενδυτές να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις μιας ισοτιμίας και να προβλέψουν τις επόμενες. Πραγματοποιείται χάρη σε ένα πλήθος εργαλείων που ο καθένας μπορεί να βρει (και να χρησιμοποιήσει, μετά από μια βασική εκπαίδευση) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών που του παρέχει ο forex broker.

Προκειμένου, βέβαια, κάποιος να προχωρήσει στην τεχνική ανάλυση των κινήσεων μιας ισοτιμίας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα ή περισσότερα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του. Τέτοια είναι τα γραφήματα που παρουσιάζουν τις παρελθοντικές κινήσεις μιας ισοτιμίας και οι τεχνικοί δείκτες που επιτρέπουν την ανάλυσή τους και την πρόβλεψη των επόμενων κινήσεών της. Και οι δύο κατηγορίες μπορούν να βρεθούν σε μια ποικιλία μορφών, με την καθεμία να είναι σε θέση να προσφέρει προχειρότερη ή αναλυτικότερη ανάλυση, καθώς και προβλέψεις για διαφορετικές πτυχές της κίνησης μιας ισοτιμίας.

Οι επενδυτές, λοιπόν, που κατορθώνουν να πραγματοποιήσουν με επιτυχία μια τεχνική ανάλυση είναι σε θέση να εντοπίσουν και να προβλέψουν σημαντικές πληροφορίες για την κίνηση μιας ισοτιμίας, όπως η κατεύθυνση και η αντιστροφή μιας τάσης, η ορμή της, η μεταβλητότητά της, αλλά και τα καταλληλότερα σημεία εισόδου και εξόδου σε μια συναλλαγή. Χάρη σε αυτές τις πληροφορίες, είναι σε θέση να προβλέψουν εμπεριστατωμένα και να βασιστούν σε ελάχιστο βαθμό στην τύχη.