Η… εκπαιδευτική βιβλιοθήκη της Markets

Η εκπαίδευση στα βασικά της αγοράς του forex αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε επίδοξο επενδυτή και η γνώση των βασικών όρων, της χρήσης των επιλογών και των βασικών στρατηγικών που μπορεί να ακολουθήσει είναι αυτή που θα διαχωρίσει τους επιτυχημένους από τους αποτυχημένους επενδυτές. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, κάθε forex broker φροντίζει να διατηρεί ένα εκτεταμένο τμήμα εκπαίδευσης, στο οποίο τα μέλη του έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν σχετικά κείμενα, e-books, αλλά και να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά βίντεο.

Από τα παραπάνω, τα e-books είναι αυτά που προσφέρουν τις περισσότερες και πλέον ολοκληρωμένες πληροφορίες σε άπειρους και μη επενδυτές. Για το λόγο αυτό, εταιρείες όπως η Markets φροντίζουν να διατηρούν μια εκτεταμένη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, με e-books που επικεντρώνουν σε διάφορους τομείς των συναλλαγών.

Τα e-books της Markets, λοιπόν, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη αφορά στα μέλη της εταιρείας που δε γνωρίζουν ούτε τα βασικά των συναλλαγών στην αγορά του forex και προσφέρονται εντελώς δωρεάν. Με λίγα λόγια, αυτό που πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι είναι απλά να ανοίξουν ένα νέο λογαριασμό στη Markets. Με τον τρόπο αυτό, θα αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση στα βιβλία “Master the Markets” και “Gold’s Secrets Revealed”.

Δωρεάν είναι και η πρόσβαση στα βιβλία της δεύτερης κατηγορίας της βιβλιοθήκης της Markets. Ουσιαστικά, αυτό που πρέπει να κάνουν τα μέλη της εταιρείας για να μπορέσουν να τα διαβάσουν online ή να τα κατεβάσουν στον υπολογιστή τους είναι να καταθέσουν το ποσό των 100 ευρώ στο λογαριασμό τους. Φυσικά, η εταιρεία δε θα παρακρατήσει ούτε ευρώ για τα e-books και το σύνολο της κατάθεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις συναλλαγές στην αγορά του forex.

Τα βιβλία που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι προς το παρόν πέντε, μετά και την προσθήκη του νεότερου, του “Become a Master Trader in a Day”. Τα υπόλοιπα βιβλία είναι τα εξής: “Unlock the Secrets of Online Trading”, “Learn to Trade from the Masters”, “10 Tips to Evolve Your Τrading” και “Trade with the right Market strategies”.

Χάρη σε όλα τα παραπάνω e-books, τα μέλη της Markets μπορούν (ανάλογα και με τις γνώσεις τους) είτε να μάθουν τα βασικά είτε να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στις συναλλαγές, ακολουθώντας απλές και κατανοητές συμβουλές.