Με το βλέμμα στραμμένο στον πληθωρισμό το EUR/USD

Δύο ανακοινώσεις που αφορούν στον πληθωρισμό τιμών καταναλωτή θα κρίνουν τη σημερινή πορεία του EUR/USD. Το ζεύγος νομισμάτων προέρχεται από μια καθοδική πορεία, η οποία το έφερε χθες σε χαμηλά επίπεδα (αντίστοιχα αυτών της 11ης Σεπτεμβρίου), αλλά μοιάζει σήμερα ικανό να επανακάμψει, σε πείσμα της αντίστασης που συναντά.

Για να γίνει κάτι τέτοιο, όμως, οι επενδυτές στην αγορά του forex θα πρέπει να αναμένουν δύο σημαντικές ανακοινώσεις. Η πρώτη αφορά στον πληθωρισμό τιμών καταναλωτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δεύτερη στον πληθωρισμό τιμών καταναλωτή των ΗΠΑ.

Στην πρώτη περίπτωση, οι αναλυτές της αγοράς προβλέπουν αύξηση στα νούμερα που θα ανακοινώσουν οι υπεύθυνοι. Ο μέσος όρος της Ευρωζώνης αυξάνεται σταθερά κατά τους τρεις τελευταίους μήνες και αναμένεται να κάνει το ίδιο για τέταρτο συνεχόμενο. Πολλοί αναλυτές, μάλιστα, κάνουν λόγο για αύξηση μεγαλύτερη της προβλεπόμενης, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα ο πληθωρισμός τιμών καταναλωτή να πλησιάσει ακόμη περισσότερο τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Στη δεύτερη περίπτωση, αυτή των ΗΠΑ, η αύξηση δεν είναι σίγουρη. Πιθανότατα, υποστηρίζουν οι αναλυτές, η αύξηση που ενδεχομένως ανακοινώσουν στον πληθωρισμό τιμών καταναλωτή οι ΗΠΑ θα είναι αμελητέα.

Όπως είναι φυσικό, λοιπόν, η σημερινή πορεία του EUR/USD θα κριθεί από τα αποτελέσματα των παραπάνω ανακοινώσεων. Η προβλεπόμενη αύξηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ως αποτέλεσμα μια οριακή ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου. Μια αύξηση μεγαλύτερη από τις προβλέψεις των αγορών, όμως, θα έχει ως αποτέλεσμα μια σημαντική ενίσχυση, η οποία θα επιτρέψει στο ζεύγος να ξεκολλήσει από τα τωρινά επίπεδα αντίστασης. Αντίστοιχα, όμως, αν οι ΗΠΑ ανακοινώσουν αύξηση μεγαλύτερη της αναμενόμενης, το δολάριο θα είναι αυτό που θα ενισχυθεί, με αποτέλεσμα την πτώση της ισοτιμίας του EUR/USD.