Νέα περιοριστικά μέτρα από την ESMA για τις συναλλαγές forex

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) ανακοίνωσε μια νέα δέσμη περιοριστικών μέτρων για τις συναλλαγές σε CFD, ζεύγη νομισμάτων και άλλα χρηματοοικονομικά μέσα. Οι εν λόγω περιορισμοί έχουν σκοπό να προστατέψουν ακόμη πιο αποτελεσματικά τους επενδυτές που πραγματοποιούν τέτοιου είδους συναλλαγές και θα τεθούν σε ισχύ την 1η Αυγούστου.

Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι forex brokers και οι υπόλοιπες ιστοσελίδες που προσφέρουν επενδυτικά προϊόντα και δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ευρώπη θα πρέπει να προχωρήσουν σε αλλαγές, όσον αφορά σε τομείς όπως το περιθώριο και η μόχλευση, τα stop-out λογαριασμών, η προστασία από αρνητικό υπόλοιπο και οι προσφορές.

Οι νέοι περιορισμοί της ESMA

Οι πρώτες και βασικότερες αλλαγές που φέρνουν τα νέα μέτρα της ESMA αφορούν στο περιθώριο και τη μόχλευση των συναλλαγών. Συγκεκριμένα, από την 1η Αυγούστου θα τεθούν νέες τιμές και στις δύο κατηγορίες, οι οποίες θα έχουν ως εξής: 3,33% περιθώριο (και 30:1 μόχλευση) στα κύρια ζεύγη της αγοράς forex (ζεύγη με USD, EUR, JPY, GBP, CAD και CHF), 5% περιθώριο (και 20:1 μόχλευση) στα υπόλοιπα ζεύγη νομισμάτων, στον χρυσό, στους κύριους δείκτες χρηματιστηρίου (EU50, FRA40, GER30, JP225, UK100, US100, US30, US500, EU50Cash, AUS200Cash, FRA49Cash, GER30Cash, JP225Cash, UK100Cash, UK100Cash, US100Cash, US30Cash και US500Cash), 10% περιθώριο (και10:1 μόχλευση) στους δευτερεύοντες δείκτες χρηματιστηρίου (CHI50, SING, SWI20, USDX, CHI50Cash, GRE20Cash, HK50Cash, IT40Cash, NETH25Cash, POL20Cash, SINGCash, SPAIN35Cash και SWI20Cash) και στα εμπορεύματα, 20% περιθώριο (και 5:1 μόχλευση) στις μετοχές και 50% περιθώριο και (2:1 μόχλευση) στα κρυπτονομίσματα.

Παράλληλα, με τα νέα μέτρα τίθεται σε ισχύ ο νέος κανόνας περιθωρίου εκκαθάρισης ανά λογαριασμό, ο οποίος αναγκάζει τους forex brokers να κλείνουν αυτόματα τις ανοιχτές θέσεις ενός επενδυτή, αν το περιθώριό του πέσει κάτω από το 50% και όχι κάτω από το 20%, όπως ισχύει σήμερα. Παράλληλα, η προστασία από αρνητικό υπόλοιπο (μία υπηρεσία που κάποιοι forex brokers προσφέρουν ούτως ή άλλως) γίνεται υποχρεωτική.

Τέλος, τα νέα μέτρα της ESMA απαγορεύουν κάθε παράλληλη ωφέλεια από την πραγματοποίηση συναλλαγών. Αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται πλέον η ανακοίνωση οποιασδήποτε προσφοράς, από τα πριμ καταθέσεων και τις ανταμοιβές έως τα προγράμματα ανταμοιβής μέσω συγκέντρωσης πόντων.