Οι υπηρεσίες μιας πλατφόρμας συναλλαγών forex

Η ιστοσελίδα που διατηρεί κάθε forex broker αποτελεί ουσιαστικά τη βάση κάθε επενδυτή, ο οποίος επιθυμεί να ανοίξει ένα νέο λογαριασμό ή να εκμεταλλευτεί υπηρεσίες, όπως η κατάθεση και ανάληψη χρημάτων και η επικοινωνία με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Ο πυρήνας πραγματοποίησης των συναλλαγών του, ωστόσο, καθώς και η βάση του για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, δεν είναι άλλη από την ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών.

Πρόκειται για ένα κομμάτι λογισμικού, στο οποίο κάθε επενδυτής μπορεί να συνδεθεί, είτε εγκαθιστώντας το στον υπολογιστή του είτε ανοίγοντάς το μέσω του browser του, και το οποίο επιτελεί τη σημαντικότερη λειτουργία όλων: επιτρέπει στους επενδυτές να πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές τους. Μέσω αυτής της πλατφόρμας, άλλωστε, θα στείλουν τις παραγγελίες τους, θα αποκτήσουν τα ζεύγη νομισμάτων που επιθυμούν και θα ανοίξουν και κλείσουν τις θέσεις τους. Η ίδια πλατφόρμα θα τους επιτρέψει να ενεργοποιήσουν χρήσιμα εργαλεία που θα διασφαλίσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις συναλλαγές τους, όπως οι εντολές ορίου και ελαχιστοποίησης ζημίας. Επιπλέον, μέσω αυτής θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν και αυτοματοποιημένες συναλλαγές – με σήματα forex, για παράδειγμα, ή μέσω forex robots.

Οποιαδήποτε κίνηση αφορά, λοιπόν, μια συναλλαγή στην αγορά του forex είναι διαθέσιμη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Αλλά οι υπηρεσίες που προσφέρει το συγκεκριμένο λογισμικό δεν εξαντλούνται εδώ. Άλλωστε, καμιά συναλλαγή δε μπορεί να αποφέρει κέρδος, αν δεν έχει προηγηθεί μια επισταμένη τεχνική ανάλυση και η ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών δίνει στους επενδυτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ακόμη και αυτή.

Κάθε ηλεκτρονική πλατφόρμα, λοιπόν, τροφοδοτείται από όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως γραφήματα, εξελίξεις και νέα και τεχνικοί δείκτες. Όλα αυτά βρίσκονται στη διάθεση των επενδυτών, οι οποίοι δεν είναι υποχρεωμένοι να αναζητήσουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, ούτε κάπου στο διαδίκτυο ούτε στην ιστοσελίδα του forex broker. Με μερικά κλικ, μπορούν να μάθουν τα πάντα για τις εξελίξεις στις αγορές και τις διαφαινόμενες τάσεις, αλλά και να υπολογίσουν τις μελλοντικές και πιθανές κινήσεις των ισοτιμιών.

Με λίγα λόγια, οτιδήποτε προηγείται και έπεται μιας συναλλαγής στην αγορά του forex μπορεί να πραγματοποιηθεί απλά και άμεσα, με μερικά κλικ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών που χρησιμοποιεί κάθε επενδυτής.