Ο ρόλος της αυτοπεποίθησης στις συναλλαγές Forex

Η ψυχολογία παίζει τεράστιο ρόλο στις επιτυχίες που μπορεί να έχει κάποιος επενδυτής στην αγορά του Forex. Αποτελεί βασική προϋπόθεση να μην παρασύρεται από συναισθήματα όπως η απληστία και ο φόβος, αλλά και να επιστρατεύει τη σωστή ψυχολογία, για να μπορέσει να βαδίσει με σίγουρα βήματα ανάμεσα στις αγορές.

Η σωστή αυτή ψυχολογία συντελείται σε μεγάλο βαθμό και από την αυτοπεποίθηση. Ο παίχτης με αυτοπεποίθηση στις ικανότητές του είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε συναλλαγές που ενέχουν δικαιολογημένο ρίσκο και να επωφεληθεί των ευκαιριών που παρουσιάζονται. Φυσικά, παίρνουμε ως δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος επενδυτής διαθέτει έστω τις βασικές ικανότητες. Με λίγα λόγια, είναι καλά εκπαιδευμένος στη διαδικασία των συναλλαγών και έχει κατανοήσει τη λογική κίνησης της αγοράς. Επιπλέον, είναι σε θέση να εντοπίσει τις διαφαινόμενες τάσεις της, με βάση τα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης.

Πιστεύοντας, λοιπόν, στον εαυτό του, κάθε επενδυτής μπορεί να δει τα κέρδη του να αυξάνονται. Βασική προϋπόθεση της επιτυχίας, άλλωστε, αποτελεί η διάθεση για ρίσκο. Πίσω από το μανδύα του ρίσκου κρύβονται οι μεγαλύτερες ευκαιρίες και τα υψηλότερα κέρδη. Όταν, λοιπόν, έχει αυτοπεποίθηση και πιστεύει στις ικανότητές του, δεν πρόκειται να διστάσει, μόλις δει μια ευκαιρία. Θα την εκμεταλλευτεί και πιθανότατα θα βγει κερδισμένος.

Φυσικά, τα κέρδη δεν έρχονται χάρη αποκλειστικά στην αυτοπεποίθηση. Ο ίδιος επενδυτής, λοιπόν, μπορεί ουκ ολίγες φορές να δει τις συναλλαγές του να παρουσιάζουν ζημία. Και σε αυτή την περίπτωση, όμως, η πίστη στις ικανότητές του είναι αυτή που θα τον επαναφέρει στα κέρδη. Καμία χαμένη επένδυση δε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προσωπική ήττα ή ένδειξη αδυναμίας. Ακόμη και οι πλέον ευνοημένοι επενδυτές παρουσιάζουν ζημίες και αυτό θα πρέπει να το θυμάται, ακόμη κι όταν οι αποτυχίες συσσωρευτούν.

Είτε, λοιπόν, κερδίζει είτε χάνει χρήματα, ο επενδυτής θα πρέπει να έχει πίστη στις ικανότητές του και να αντιμετωπίζει με αυτοπεποίθηση κάθε σημάδι ή εμπόδιο που του δίνει η αγορά. Εφόσον είναι καλά καταρτισμένος και ακολουθεί το αρχικό πλάνο της στρατηγικής του, η αυτοπεποίθηση θα του φέρει – αργά ή γρήγορα – κέρδη.