Ο ρόλος της ψυχολογίας στις συναλλαγές forex

Κάθε forex broker προσφέρει στα μέλη του ένα πλήθος από εφόδια, τα οποία μπορούν να τον βοηθήσουν να πραγματοποιήσει τις συναλλαγές του στην αγορά του forex με επιτυχία. Τέτοια εφόδια είναι, φυσικά, τα ηλεκτρονικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή του, όπως η ηλεκτρονική πλατφόρμα, η ενημέρωση και τα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και οι γνώσεις που αποκομίζει κάποιος επενδυτής από τα τμήματα εκπαίδευσης των εν λόγω forex brokers – μπορεί, άλλωστε, να μάθει από τα πιο απλά έως τα πιο σύνθετα, μέσω κειμένων, e-books, βίντεο, φυσικών και online σεμιναρίων.

Με τον τρόπο αυτό, οι forex brokers καλύπτουν δύο απαραίτητους τομείς των συναλλαγών. Ωστόσο, υπάρχει κι ένας τρίτος, τον οποίο δε μπορούν να καλύψουν και επαφίεται αποκλειστικά στα χέρια των επενδυτών. Πρόκειται για τον τομέα της ψυχολογίας, ο οποίος είναι εξίσου σημαντικός για κάθε συναλλαγή.

Η σωστή ψυχολογία του επενδυτή είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς αποτρέπει τον επενδυτή από το να προχωρήσει σε σπασμωδικές κινήσεις, οι οποίες μπορούν να του στοιχίσουν χρήματα. Ένας επενδυτής που δεν ξεκινά τις συναλλαγές του με σωστή ψυχολογία, πιθανότατα θα υποκύψει σε ένα από τα δύο πλέον βλαβερά συναισθήματα: το φόβο ή την απληστία.

Στην πρώτη περίπτωση, ο επενδυτής που δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένος πιθανότατα θα κλείσει μια συναλλαγή και θα πουλήσει το ζεύγος του, με τα πρώτα αρνητικά σημάδια. Έτσι, η ισοτιμία μπορεί να επιστρέψει άμεσα σε άνοδο και να του στοιχίσει τα κέρδη που θα διεκδικούσε, αν διατηρούσε τη θέση του ανοιχτή.

Αντίστοιχα, στη δεύτερη, μπορεί να διατηρήσει ανοιχτή μια θέση, με την ελπίδα ότι η πτώση που παρατηρεί είναι προσωρινή. Έτσι, θα χάσει όσα κέρδιζε μέχρι εκείνη τη στιγμή ή και περισσότερα. Ή, ακόμη χειρότερα, μπορεί να επιδιώξει το εύκολο κέρδος, ρισκάροντας πολλά χρήματα, σε συναλλαγές που δε δικαιολογούν μεγάλα ποσά.

Προκειμένου να αποφύγει τα παραπάνω συναισθήματα, λοιπόν, κάθε επενδυτής θα πρέπει να έχει τη σωστή ψυχολογία, η οποία βασίζεται στη γνώση, την εμπειρία, αλλά κυρίως στη χάραξη μιας ψύχραιμης στρατηγικής, από την οποία θα παρεκκλίνει ελάχιστα.