Τα πλεονεκτήματα χρήσης VPS

Ο VPS (Virtual Private Server) αποτελεί μια εξαιρετικά χρήσιμη υπηρεσία που προσφέρεται από τους forex brokers και λύνει τα χέρια πολλών επενδυτών, καθώς αντιμετωπίζει αποτελεσματικά κάποια σημαντικά προβλήματα της καθημερινότητας. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν εικονικό server, ο οποίος αποθηκεύει όλες τις πληροφορίες των συναλλαγών και επιτρέπει νέες – όχι απαραίτητα από τον υπολογιστή του επενδυτή, αλλά από οπουδήποτε.

Ο VPS προσφέρεται στα μέλη ενός forex broker που πληρούν τις προϋποθέσεις (κάποιες ιστοσελίδες τον προσφέρουν και δωρεάν) και λειτουργεί μέσω ενός κανονικού server, προσφέροντας ένα πλήθος υπηρεσιών, αλλά και πλεονεκτημάτων.

Το βασικότερο από αυτά είναι η ευκολία. Στην περίπτωση που κάποιος επενδυτής δε μπορεί να μεταφέρει τον υπολογιστή του οπουδήποτε κι αν βρίσκεται ή δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει συναλλαγές μέσω κινητού, μπορεί να συνδεθεί από οποιονδήποτε υπολογιστή στον VPS του και να πραγματοποιήσει τις επόμενες συναλλαγές του. Ακόμη και στην περίπτωση που κάποιος forex broker, λοιπόν, προσφέρει την πλατφόρμα του μόνο σε download έκδοση, ο κάτοχος ενός VPS μπορεί να ανοίξει την πλατφόρμα του από οπουδήποτε. Παράλληλα, οι συναλλαγές του μπορούν να πραγματοποιηθούν αυτόματα, ακόμη κι όταν ο υπολογιστής του είναι κλειστός ή σε μια διακοπή ρεύματος. Άλλωστε, ο VPS ευνοεί τις αυτοματοποιημένες συναλλαγές.

Ακόμη και στην περίπτωση, όμως, που κάποιος επενδυτής πραγματοποιεί χειροκίνητα κάθε συναλλαγή του, έχει έναν πολύ σοβαρό λόγο για να επιλέξει κάποιον VPS. Σε σύγκριση με το χρόνο εξακρίβωσης μιας παραγγελίας που τοποθετείται μέσω υπολογιστή, αυτός που χρειάζεται μέσω του VPS είναι σαφώς μικρότερος. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος επενδυτής μπορεί να πραγματοποιεί περισσότερες συναλλαγές στον ίδιο χρόνο μέσω του VPS και να μην είναι τόσο επιρρεπής σε χαμένες.

Τέλος, ο VPN προσφέρει και αυξημένα επίπεδα ασφαλείας. Οι VPS που προσφέρουν οι κορυφαίες εταιρείες του χώρου είναι όχι μόνο καλά προστατευμένοι, αλλά ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να εξακριβωθεί η ποιοτική λειτουργία τους.

Όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα, λοιπόν, αποτελούν λόγους απόκτησης ενός VPS. Άλλωστε, κάποιοι forex brokers, όπως η XM, τους προσφέρουν δωρεάν στα μέλη τους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν χωρίς κόστος κάθε τους πλεονέκτημα.