Τα χαρακτηριστικά των πρωτεύοντων νομισμάτων

Στην αγορά του Forex είναι διαθέσιμα δεκάδες νομίσματα απ’ όλον τον κόσμο, τα οποία μπορούν να συνδυαστούν σε ζεύγη και να χρησιμοποιηθούν στις συναλλαγές εκείνες που θα αποφέρουν κέρδη στους επενδυτές. Ανάμεσα στα νομίσματα αυτά, μπορεί κάποιος να βρει όχι μόνο αυτό της χώρας του, μα και άλλα, από μικρότερες ή μεγαλύτερες χώρες. Φυσικά, δεν απουσιάζουν και τα ισχυρότερα νομίσματα του κόσμου.

Στην αγορά του Forex, μάλιστα, τα νομίσματα αυτά χρησιμοποιούνται στο 90% των καθημερινών συναλλαγών. Πρόκειται για τα γνωστά και ως πρωτεύοντα (ή majors): το ευρώ, το αμερικανικό δολάριο, η λίρα Αγγλίας, το γιεν, το ελβετικό φράγκο και το δολάριο Αυστραλίας. Τα εν λόγω νομίσματα είναι και αυτά που σχηματίζουν τα πρωτεύοντα ζεύγη, όταν συνδυαστούν με το αμερικανικό δολάριο.

Ο βασικότερος λόγος που τα επιλέγει η συντριπτική πλειοψηφία των επενδυτών για τις συναλλαγές τους αφορά στις διακυμάνσεις στις μεταξύ τους ισοτιμίες. Τα πρωτεύοντα, ως ισχυρά νομίσματα, δεν είναι τόσο ευπαθή στα τερτίπια της αγοράς, με αποτέλεσμα να μην συναντώνται συχνά δυσάρεστες εκπλήξεις στις ισοτιμίες τους. Αυτό τους το χαρακτηριστικό ονομάζεται και χαμηλή ευμεταβλητότητα. Με λίγα λόγια, πολύ δύσκολα ένα από τα παραπάνω νομίσματα θα κατρακυλήσει σε αξία, φέρνοντας μεγάλη ζημία στον επενδυτή που ξεκίνησε συναλλαγή με αυτά. Είναι, λοιπόν, πιο προβλέψιμα και ασφαλή για συναλλαγές, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα.

Αυτό, βέβαια, σημαίνει ότι δύσκολα θα αποφέρουν και μεγάλα κέρδη. Οι διακυμάνσεις των ισοτιμιών, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, δεν πραγματοποιούνται παρά κατά ελάχιστα pips, με αποτέλεσμα να απαιτείται μια συναλλαγή μεγάλου όγκου, προκειμένου να αποφέρουν μεγάλο κέρδος σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η μόχλευση είναι τόσο δημοφιλής στην αγορά του Forex.

Τα πρωτεύοντα νομίσματα, λοιπόν, αποτελούν κατά κανόνα την πιο ασφαλή επιλογή για τους επενδυτές. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να τα αναγνωρίζουν άμεσα. Οι κωδικοί τους (ο τρόπος, δηλαδή που θα τα δουν να αναγράφονται στην ηλεκτρονική τους πλατφόρμα, είναι οι εξής:

  • Ευρώ: EUR
  • Αμερικανικό δολάριο: USD
  • Λίρα Αγγλίας: GBP
  • Γιεν: JPY
  • Ελβετικό φράγκο: CHF
  • Δολάριο Αυστραλίας: AUD