Tag Archives: απαραίτητες γνώσεις Forex

Ευμεταβλητότητα και ποσοστό κινδύνου

Στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στην αγορά Forex, οι επενδυτές κερδίζουν ή ζημιώνονται από τις διακυμάνσεις στην ισοτιμία ενός ζεύγους νομισμάτων. Τα κέρδη που θα αποκομίσουν ή η ζημία που θα υποστούν εξαρτάται από το πόσο μεγάλη ή μικρή θα είναι αυτή η διακύμανση, από τη στιγμή που θα αγοράσουν ένα ζεύγος νομισμάτων (θα ανοίξουν, δηλαδή, τη θέση τους) έως τη στιγμή που θα το πουλήσουν (δηλαδή, θα κλείσουν τη θέση τους). Αν η ισοτιμία πέσει, έχουν κέρδος. Αν πέσει, έχουν ζημία. Και στις δύο περιπτώσεις, το ύψος αποτελείται από το πόσο θα αλλάξει η ισοτιμία. Continue reading Ευμεταβλητότητα και ποσοστό κινδύνου

Τα διάφορα επίπεδα τεχνικής ανάλυσης

Η τεχνική ανάλυση αποτελεί μια απαραίτητη διαδικασία, κατά τις συναλλαγές στην αγορά του forex, μια διαδικασία που μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιονδήποτε μυηθεί έστω στα βασικά μυστικά της. Εξάλλου, δε βασίζεται απαραίτητα σε θεωρητικούς υπολογισμούς, λογάριθμους και άλλες εξειδικευμένες γνώσεις. Μπορεί να πραγματοποιηθεί σχετικά απλά από κάθε επενδυτή. Continue reading Τα διάφορα επίπεδα τεχνικής ανάλυσης

Τα πλεονεκτήματα ενός mini λογαριασμού στο Forex

Οι συναλλαγές στην αγορά του Forex πραγματοποιούνται κατά κανόνα σε στάνταρ lots, τα οποία έχουν αξία 100.000 μονάδων των νομισμάτων του ζεύγους που αγοράζει ή πουλά ο επενδυτής. Το συγκεκριμένο ποσό ίσως ακούγεται μεγάλο σε πολλούς επίδοξους επενδυτές, ωστόσο, αποτελεί τη νόρμα, εξαιτίας των μικρών διακυμάνσεων στις ισοτιμίες των περισσότερων ζευγών. Με λίγα λόγια, για να κερδίσει κάποιος ένα ικανοποιητικό ποσό από μια συναλλαγή, πρέπει αυτή να είναι αρκετά μεγάλη. Continue reading Τα πλεονεκτήματα ενός mini λογαριασμού στο Forex

Ακολουθούντες δείκτες: Οι καλύτεροι φίλοι μιας τάσης!

Τα τεχνικά εργαλεία αποτελούν το Α και το Ω στην αγορά του Forex και οι επενδυτές οφείλουν να είναι σε θέση να τα χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά, προκειμένου να προβλέψουν σωστά τις πιο συμφέρουσες κινήσεις για το κεφάλαιό τους. Οι τεχνικοί δείκτες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην αγορά του Forex, προκειμένου να ερμηνευθούν οι κινήσεις της ισοτιμίας ενός ζεύγους νομισμάτων και να προβλεφθούν οι επόμενες διακυμάνσεις της. Continue reading Ακολουθούντες δείκτες: Οι καλύτεροι φίλοι μιας τάσης!

Προπορευόμενοι δείκτες: Τα σημάδια της ορμής

Ανάμεσα στα εργαλεία που χρησιμεύουν στους επενδυτές της αγοράς του Forex να προβλέπουν με επιτυχία τις κινήσεις των ισοτιμιών ξεχωρίζουν οι τεχνικοί δείκτες, οι οποίοι ερμηνεύουν τα δεδομένα του παρόντος και του παρελθόντος και δίνουν μια πιθανή εικόνα των μελλοντικών κινήσεων των τιμών ενός ζεύγους νομισμάτων. Continue reading Προπορευόμενοι δείκτες: Τα σημάδια της ορμής

Τεχνικοί δείκτες: Εμηνεύουν τις κινήσεις των ισοτιμιών

Κάθε επενδυτής που δραστηριοποιείται στην αγορά του Forex γνωρίζει καλά πως τα επιτυχημένα αποτελέσματα έρχονται μόνο μετά από ώρες ή ημέρες αναλύσεων και με τη χρήση ειδικών εργαλείων που του επιτρέπουν να προβλέψει τις κινήσεις της αγοράς. Τα διαγράμματα αποτελούν το βασικότερο μέσο επιτυχίας, αρκεί να γνωρίζει να τα ερμηνεύσει σωστά. Και οι τεχνικοί δείκτες αποτελούν το εργαλείο που θα τον βοηθήσει σε αυτή την ερμηνεία. Continue reading Τεχνικοί δείκτες: Εμηνεύουν τις κινήσεις των ισοτιμιών

Κρυφή απόκλιση: Φανερώνει τη συνέχιση μιας τάσης

Ανάμεσα στα τεχνικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή του κάθε επενδυτής στην αγορά του Forex υπάρχουν διαφορετικοί δείκτες, οι οποίοι έχουν τη δική τους χρησιμότητα. Οι δείκτες αυτοί μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα, ωστόσο, ο εντοπισμός και η ερμηνεία μιας απόκλισης αποτελούν σημαντικά στοιχεία στην εξακρίβωση των όσων βοηθούν να προβλέψουν. Continue reading Κρυφή απόκλιση: Φανερώνει τη συνέχιση μιας τάσης

Απλή απόκλιση: Προειδοποιεί για την αντιστροφή μιας τάσης

Οι επενδυτές που χρησιμοποιούν τα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης της αγοράς του Forex θα δουν κατά καιρούς μπροστά τους κάποιες διαφορές ανάμεσα στις τιμές που εμφανίζονται και την κίνηση του δείκτη που χρησιμοποιούν. Ανεξάρτητα με το ποιος είναι αυτός ο δείκτης, οι διαφορές αυτές ονομάζονται αποκλίσεις και μπορούν να χρησιμεύσουν σε μεγάλο βαθμό, καθώς, όπως και οι προπορευόμενοι δείκτες, μπορούν να φανερώσουν εγκαίρως την αντιστροφή τάσης σε μια ισοτιμία νομισμάτων στην αγορά του Forex. Continue reading Απλή απόκλιση: Προειδοποιεί για την αντιστροφή μιας τάσης

Εσωτερικές μεταφορές κεφαλαίων σε λογαριασμούς Forex

Μια από τις ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών που παρέχονται online στην αγορά του Forex είναι η δυνατότητα που προσφέρεται σε ένα μέλος να διατηρεί περισσότερους από έναν λογαριασμούς σε έναν forex broker. Κάτι τέτοιο επιτρέπεται και από τις ίδιες τις εταιρείες και από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες συναλλαγών, με αποτέλεσμα κάθε επενδυτής να μπορεί να ακολουθεί δύο (ή περισσότερες) διαφορετικές στρατηγικές στις συναλλαγές του, καθώς και να χρησιμοποιεί διαφορετικό συνάλλαγμα για να ξεκινήσει τις συναλλαγές του. Continue reading Εσωτερικές μεταφορές κεφαλαίων σε λογαριασμούς Forex

Τα πλεονεκτήματα των ιαπωνικών κηροπηγίων

Τα ιαπωνικά κηροπήγια (Japanese candlesticks) αποτελούν έναν από τους τρεις δημοφιλέστερους τύπους διαγραμμάτων τεχνικής ανάλυσης στην αγορά του Forex και αυτόν με την πληρέστερη πληροφόρηση. Η ιστορία τους ξεκινά από την Ιαπωνία του 18ου αιώνα και αποτέλεσε μια από τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν όσοι συναλλάσσονταν σε ρύζι, το αγαθό που αποτελούσε το νόμισμα της εποχής. Στο δυτικό κόσμο δεν ήρθε παρά σχετικά πρόσφατα, καθώς οι επενδυτές εκτίμησαν τις ευκολίες που προσφέρει στην τεχνική ανάλυση της αγοράς. Continue reading Τα πλεονεκτήματα των ιαπωνικών κηροπηγίων