Απαραίτητες γνώσεις για τις συναλλαγές forex

Οι συναλλαγές στην αγορά του forex δεν αποτελούν τυχερό παιχνίδι, ώστε οι επενδυτές να κλείνουν τα μάτια και να επιλέγουν την επόμενή τους κίνηση με βάση το ένστικτο. Φυσικά, το ένστικτο και η τύχη παίζουν επίσης το ρόλο τους στην επιτυχία μιας συναλλαγής, αλλά κανένας παράγοντας δεν είναι όσο καθοριστικός είναι αυτός της γνώσης.

Οι επενδυτές στην αγορά του forex θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις. Αυτές ξεκινούν από τα βασικά των διαδικασιών και του τρόπου που λειτουργεί η αγορά και καταλήγουν στην έγκυρη πληροφόρηση και τις ικανότητες τεχνικής ανάλυσης. Και, προκειμένου να μη βασίζονται στα τερτίπια της τύχης, οι επενδυτές θα πρέπει να τις κατέχουν όλες.

Πρώτα απ’ όλα, λοιπόν, θα πρέπει να γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς του forex. Με λίγα λόγια, θα πρέπει να γνωρίζουν τα πάντα για τα διαθέσιμα ζεύγη νομισμάτων, τις επιλογές που έχουν, όσον αφορά στις συναλλαγές τους, και τα γεγονότα που μπορούν να επηρεάσουν τις ισοτιμίες. Τέτοια γεγονότα είναι οι γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις και άλλοι παράγοντες, όπως η ψυχολογία της αγοράς.

Γνωρίζοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αγορές, λοιπόν, οι επενδυτές μπορούν να αναζητήσουν τις απαραίτητες ειδήσεις. Η καλή γνώση των εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελούν μια ακόμη βασική προϋπόθεση της επιτυχίας. Άλλωστε, κάθε διακύμανση στην ισοτιμία ενός ζεύγους οφείλεται σε κάποια εξέλιξη σε τοπικό, εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο.

Παράλληλα, είναι απαραίτητη η γνώση της τεχνικής ανάλυσης. Μια είδηση από μόνη της δε μπορεί να βοηθήσει στην πρόβλεψη της κίνησης μιας ισοτιμίας. Χρησιμοποιώντας, όμως, τα σχετικά διαγράμματα και τους απαραίτητους τεχνικούς δείκτες, οι επενδυτές μπορούν να προβλέψουν τις επόμενες κινήσεις της αγοράς.

Όταν φτάσει η στιγμή του ανοίγματος μιας συναλλαγής, τέλος, οι επενδυτές θα δουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών τους ένα πλήθος επιλογών. Κουμπιά που αντιπροσωπεύουν το ύψος της συναλλαγής, τα διαφορετικά ζεύγη νομισμάτων, την ποικιλία σε συναλλαγές, αλλά και κάποια εργαλεία, όπως οι εντολές ελαχιστοποίησης ζημίας και ορίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να παίζουν στα δάχτυλα όλα τα παραπάνω, ώστε να τα χρησιμοποιούν όταν είναι απαραίτητα.

Γνωρίζοντας τα παραπάνω, λοιπόν, οι επενδυτές βασίζονται στη μεθοδικότητα και τις ικανότητές τους και όχι στην τύχη.