Γραμμές στήριξης και αντίστασης σε μια τάση

H τεχνική ανάλυση αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο τομέα που μπορεί να κρίνει την επιτυχία μιας συναλλαγής στην αγορά του forex. Οδηγεί, άλλωστε, σε εμπεριστατωμένα συμπεράσματα, τα οποία βασίζονται στη συμπεριφορά της αγοράς κατά το παρελθόν και βοηθούν στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς της στο μέλλον.

Και σε αυτόν τον τομέα της τεχνικής ανάλυσης δεν υπάρχει σημαντικότερο καθήκον από το κυνήγι της τάσης. Οι τάσεις είναι αυτές που μας βοηθούν να προβλέψουμε αν μια ισοτιμία θα έχει ανοδική ή καθοδική πορεία και για πόσο χρονικό διάστημα θα συνεχιστεί αύτη. Μια τάση, άλλωστε, δεν αποτελεί παρά ένα μοτίβο, μια συνεχιζόμενη κίνηση της ισοτιμίας προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Εντοπίζοντας μια τέτοια, κάθε επενδυτής μπορεί να προχωρήσει σε μια επιτυχημένη συναλλαγή.

Βέβαια, το να εντοπίσει κανείς απλά μια τάση και την κατεύθυνσή της δεν αρκεί. Σημαντικά στοιχεία είναι και η ορμή της, αλλά και η διάρκειά της. Κάθε τάση, άλλωστε, μπορεί να αντιστραφεί ανά πάσα στιγμή και να κοστίσει χρήματα στον απροετοίμαστο επενδυτή που θέλησε να την εκμεταλλευτεί. Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να γνωρίζει κάθε δυνατή λεπτομέρεια για αυτή.

Επιπλέον πληροφορίες, λοιπόν, μπορούν να μας δώσουν και οι γραμμές στήριξης και αντίστασης μιας τάσεις. Η πρώτη εμφανίζεται αν ενωθούν τα χαμηλότερα χαμηλά μιας τιμής και η δεύτερη αν ενώσουμε τα υψηλότερα υψηλά. Οι δύο γραμμές αυτές μας δίνουν τις υψηλότερες και τις χαμηλότερες τιμές μιας τάσης, τις τιμές αυτές που, εκτός απροόπτου, δεν πρόκειται να ξεπεράσει.

Επιπλέον, ανάμεσα στις δύο αυτές γραμμές εμφανίζεται ουσιαστικά το εύρος της τάσης – γνωστό και ως κανάλι. Με τον τρόπο αυτό, έχουμε μια πρόχειρη οπτικοποίηση της τάσης και μπορούμε να προβλέψουμε πότε ετοιμάζεται να αντιστραφεί – όταν οι τιμές αρχίσουν να κινούνται εκτός του καναλιού.

Οι γραμμές στήριξης και αντίστασης, λοιπόν, αποτελούν δύο από τα βασικότερα στοιχεία αναγνώρισης μιας τάσης. Φυσικά, δεν αποτελούν τα μόνα, καθώς οι επενδυτές μπορούν να μάθουν πολλά περισσότερα για αυτές, εφαρμόζοντας επιπλέον εργαλεία τεχνικής ανάλυσης, όπως οι τεχνικοί δείκτες.